امضای یادداشت تفاهم وزارت کار و صندوق جمعیت سازمان ملل | اتاق خبر
کد خبر: 65146
تاریخ انتشار: 3 تیر 1393 - 09:43
 
یادداشت تفاهم همکاری بین وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و صندوق جمعیت سازمان ملل متحد به امضای محمدتقی حسینی؛ قائم مقام وزیر در امور بین الملل و "هولکی اوز" نماینده جمعیت سازمان ملل متحد در تهران رسید.
مهر-وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و صندوق جمعیت سازمان ملل متحد در حوزه مطالعات جمعیت و سالمندی یادداشت تفاهم امضا کردند. این یادداشت تفاهم به منظور اجرای برنامه کاری سالانه این وزارتخانه و صندوق جمعیت سازمان ملل متحد به عنوان بخشی از برنامه کشوری سال های 2012 تا 2016 در حوزه سالمندی است. طرفین با تاکید بر اهمیت موضوع مطالعات جمعیتی و به ویژه مسائل مرتبط با سالمندان به ضرورت همکاری در این زمینه تاکید کردند. قائم مقام وزیر کار در امور بین الملل در اینباره گفت: امضای این سند در راستای  برنامه کشوری است که قبلا بین جمهوری اسلامی ایران و سازمان ملل متحد امضا شده و هم اکنون پروژه های مشترک متعددی بین دستگاه های مختلف در ایران و سازمان ملل متحد در حال اجرا است. وی افزود: برنامه کشوری برای دوره 2012 تا 2016 منعقد شده و حوزه های مختلف مبارزه با فقر، توانمندسازی، مسائل بهداشتی و حفظ محیط زیست را در بر می گیرد. در همین راستا موضوع سالمندی اهمیت زیادی پیدا می کند و با توجه به بررسی و بازبینی سند ملی راهبرد سالمندی، انجام مطالعات دقیق و کارشناسی و استفاده از تجربیات بین المللی برای اتخاذ سیاست های موثر و واقع بینانه ضرورت دارد. حسینی تاکید کرد: بررسی و بازبینی پیش نویس سند ملی راهبرد سالمندی با همکاری شورای ملی سالمندان در حال اجراست و یافته های پروژه مطالعاتی مشترک بین این وزارتخانه و صندوق جمعیت ملل متحد به این فرایند کمک خواهد کرد. وی همچنین با اشاره به اقدامات برای تهیه برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به انجام مطالعات کارشناسی قبل از تهیه برنامه ششم توسعه تاکید کرد. قائم مقام وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در امور بین الملل گفت: یکی از اهداف اصلی برنامه اقدام مشترک افزایش ظرفیت های ملی برای گردآوری، تجزیه و تحلیل، انتشار و کاربرد اطلاعات جمعیتی به تفکیک به منظور تصمیم گیری، تدوین سیاست های مبتنی بر شواهد، برنامه ریزی و پایش دستاوردهای ملی با عنایت به شاخص های مربوط به اهداف توسعه هزاره است. این مقام مسئول در وزارت تعاون، کار و رفاه تصریح کرد: در این راستا انتظار می رود اجرای یادداشت تفاهم منعقده به بهبود ظرفیت های ملی و محلی در تدوین سیاست ها و برنامه های اقتصادی و اجتماعی، توسعه پایدار انسانی و مبارزه با فقر کمک کند. همچنین "هولکی اوز" با اشاره به اهمیت همکاری بین وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و صندوق جمعیت ملل متحد گفت که موضوع جمعیت و سالمندی به عنوان یک موضوع جهانی است و دغدغه های زیادی را در کشورهای مختلف ایجاد کرده است. وی ادامه داد: صندوق تلاش می کند تا تجارب جهانی را در این زمینه در اختیار جمهوری اسلامی ایران قرار دهد و از تجربیات موفق ایران در برنامه های جهانی خود نیز استفاده کند.    
کلید واژه ها :
مطالب مرتبط
نظرات
ADS
ADS
پربازدید