نحوه محاسبه یارانه سود در عقود مبادله‌ای و عقود مشارکتی | اتاق خبر
کد خبر: 68716
تاریخ انتشار: 30 تیر 1393 - 13:40
   
بانک مرکزی نحوه محاسبه یارانه سود در عقود مبادله ای و عقود مشارکتی را تعیین و تصویب کرد.
ایسنا- با توجه به اینکه طبق مصوبات قانونی برخی از تسهیلات اعطایی به طیفی از اقشار جامعه مشمول پرداخت یارانه سود تسهیلات توسط دولت می‌شود نظر به ابهامات موجود و سؤالات مطروحه برخی بانک‌ها در مورد نحوه محاسبه یارانه سود تسهیلات کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری نحوه محاسبه یارانه سود را مصوب کرد. *نحوه محاسبه یارانه سود (سود سهم دولت) در عقود مشارکتی از آنجا که در عقود مشارکتی، نرخ سود مورد انتظار، صرفاً مبنایی جهت اخذ تصمیم در خصوص پذیرش یا عدم پذیرش مشارکت بانک در طرح پیشنهادی متقاضی است، به گونه‌ای که سهم سود بانک از سود پیش‌بینی شده موضوع مشارکت، از حداقل سود مورد انتظار تعیین شده توسط شورای پول و اعتبار نباید کمتر باشد و در خاتمه طرح نیز، صرف‌نظر از آن چه پیشتر به عنوان نرخ مبنا (نرخ سود مورد انتظار) تعیین شده است، سهم بانک از ارزش افزوده طرح متناسب با درصد سود توافق و تعیین شده در قرارداد، محاسبه می‌شود. از این رو قاعدتا یارانه سود تسهیلات نیز در عقود مشارکتی، تنها در خاتمه قرارداد قابل محاسبه بوده و از پروژه‌ای به پروژه دیگر بسته به بازده طرح متفاوت است. بر این اساس فرمول محاسبه یارانه سود (سود سهم دولت) در تسهیلات بانکی، به شرح زیر خواهد بود: S=Eb*rg/I اجرای فرمول فوق به این شرح است: Eb=E*Rb I=R/N R=Eb/cb Ig=r-ra E=v-c پارامترهای مورد استفاده در فرمول‌های فوق‌الذکر به شرح ذیل تعریف می‌شود: یارانه تسهیلات مشارکتی:s سهم بانک از ارزش افزوده پروژه: Eb آورده بانک:Cb ارزش روز پروژه:V قیمت تمام شده طرح:C سود مشارکت (ارزش افزوده پروژه(:E درصد/ نسبت سهم بانک از سود پروژه: Rb نرخ یارانه (نرخ سود سهم دولت( :Ig نرخ سود سهم متقاضی به موجب مفاد مصوبه هیأت دولت/ وزیران: Ia نرخ بازده پروژه در طی دوره مشارکت: R نرخ بازده سالانه پروژه (نرخ سود تسهیلات مشارکتی(:I دوره مشارکت به سال: N نحوه محاسبه یارانه سود (سود سهم دولت) در عقود مبادله‌ای در تسهیلات مبادله‌ای، نرخ سود سهم مشتری را در فرمول «نحوه محاسبه اقساط در عقود با بازدهی معین، مصوب شورای پول و اعتبار» (موضوع بخشنامه شماره م ب/ 1521 تاریخ 18 تیر 1386 ) منظور کرده و پس از محاسبه سود و اقساط مشتری، بر اساس نرخ سود سهم دولت و به مأخذ مانده تسهیلات، سود سهم دولت را تعیین می شود. شایان ذکر است در مواردی که تسهیلات مشارکت‌ مدنی به فروش اقساطی تبدیل می‌شود نحوه محاسبه مبلغ تسهیلات فروش اقساطی به شرح زیرخواهد بود: مبلغ تسهیلات فروش اقساطی در خاتمه قرارداد مشارکت مدنی، از مجموع «آورده بانک» و «سهم بانک از سود پروژه پس از کسر یارانه سود» حاصل می‌شود. این بخشنامه از تاریخ صدور، لازم‌الاجرا و جایگزین بخشنامه شماره 88608/91 تاریخ هشتم تیر ماه 1391 این بانک می‌شود. از این رو، خواهشمند است دستور فرمایند مراتب به قید تسریع، به همه واحدهای ذیربط ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت شود.
کلید واژه ها :
مطالب مرتبط
نظرات
ADS
ADS
پربازدید