مرکز آمار نرخ تورم روستایی را 20.9 درصد اعلام کرد | اتاق خبر
کد خبر: 82284
تاریخ انتشار: 16 مهر 1393 - 12:54
   
مرکز آمار ایران اعلام کرد: درصد تغییرات شاخص کل ( نرخ تورم روستایی) در دوازده ماه منتهی به شهریورماه سال 93 نسبت به دوره مشابه قبل 20.9 درصد است که نسبت به تورم دوازده ماهه منتهی به مردادماه سال 93 ( 23.3 ) کاهش یافته است.
خبرگزاری مهر- مرکز آمار ایران گزارش شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای روستایی کشور در شهریورماه سال 93 بر اساس سال پایه 1390 را اعلام کرد. شاخص کل _ بر مبنای سال پایه 90 - در شهریورماه سال 93 عدد 204.3 را نشان می دهد که نسبت به ماه قبل 0.9 درصد افزایش داشته است. افزایش شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل ( تورم نقطه به نقطه) 12.3 درصد می باشد که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل (12.7) کاهش یافته است. درصد تغییرات شاخص کل ( نرخ تورم روستایی) در دوازده ماه منتهی به شهریورماه سال 93 نسبت به دوره مشابه قبل 20.9 درصد است که نسبت به تورم دوازده ماهه منتهی به مردادماه سال 93 ( 23.3 ) کاهش یافته است. شاخص گروه عمده " خوراکی ها، آشامیدنی ها و دخانیات"  در این ماه به رقم 223.6 رسید که نسبت به ماه قبل 1.1 درصد افزایش نشان می دهد. شاخص گروه اصلی " خوراکی ها" در ماه مورد بررسی به عدد 220.0  رسید که نسبت به ماه قبل 1.1 درصد افزایش نشان می دهد. شاخص گروه اصلی " خوراکی ها"  نسبت به ماه مشابه سال قبل 7.1 درصد افزایش نشان می دهد و نرخ تورم دوازده ماهه این گروه 20.3 درصد است. شاخص گروه عمده "خوراکی ها، آشامیدنی ها و دخانیات"  نسبت به ماه مشابه سال قبل 7.0 درصد افزایش نشان می دهد و درصد تغییرات این گروه در دوازده ماه منتهی به شهریورماه 93 نسبت به دوره مشابه سال قبل 20.2 درصد است که نسبت به تورم دوازده ماهه منتهی به مردادماه 93(23.5 ) کاهش یافته است. شاخص گروه عمده " کالاهای غیرخوراکی و خدمات" در شهریورماه 93 به رقم 191.4 رسید که 0.8 درصد نسبت به ماه قبل افزایش نشان می دهد. میزان افزایش شاخص گروه عمده " کالای غیرخوراکی و خدمات" نسبت به ماه مشابه سال قبل 16.9 درصد بوده است و نرخ تورم دوازده ماه منتهی به شهریورماه سال 93 نسبت به دوره مشابه سال قبل این گروه 21.6 درصد است که نسبت به تورم دوازده ماهه منتهی به مردادماه سال 93 (23.1) کاهش یافته است.  
کلید واژه ها :
مطالب مرتبط
نظرات
ADS
ADS
پربازدید