تجديدنظر در اخذ يك در هزار فروش در اتاق‌های بازرگانی | اتاق خبر
کد خبر: 91755
تاریخ انتشار: 20 بهمن 1393 - 11:45
ابراهیم جمیلی- رئیس خانه اقتصاد ایران اتاق نیوز- هزينه درآمد اتاق‌هاي بازرگاني همواره مورد سوال تعداد زيادي از دارندگان كارت بازرگاني و دست‌اندركاران اقتصادي در كشور بوده است. باتوجه به انتخابات پيش رو و تبليغات گسترده آن در مطبوعات نظرها به اتاق‌هاي بازرگاني بيشتر معطوف شده و سوال اينجاست آيا كساني كه عضو هيات نمايندگان اتاق مي‌شوند، حقوقي دريافت مي‌كنند؟ حق جلسه مي‌گيرند؟ وضعيت درآمدي افراد چگونه است؟ بايد پاسخ داد. طبق ماده قانون اساسي هيات نمايندگان حق دريافت هيچ‌گونه وجهي ندارد در حقيقت اتاق مكاني است كه سرمايه‌گذاران در آنجا جمع مي‌شوند و اين افراد نيازي به دريافت حقوق ندارند اصولا بايد افرادي در كسوت هيات نمايندگان حضور داشته باشند كه نياز مالي به اتاق نداشته و درآمدي از اتاق نصيب آنان نشود ولي درعين حال اتاق در قبال انجام امورات خود نيازمند بودجه و امكانات مالي است كه عمده درآمد اتاق درحال حاضر طبق قانون بهبود مستمر فضاي كسب‌وكار، يك در هزار فروش اعضا بايد به اتاق پرداخت شود ولي چون اين عدد بسيار بالا بود، هيات‌رييسه تصميم گرفت در سال‌جاري60درصد اين مبلغ را نگرفته و فقط 40درصد از دارندگان كارت بازرگاني اخذ شود و همچنين طبق قانون قبلي اتاق‌هاي بازرگاني سه در هزار ماليات نيز بايد به اتاق پرداخت شود كه تاكنون اتاق آن را دريافت مي‌كند ولي طبق نظرسنجي‌هاي انجام شده اعضاي اتاق از پرداخت اين مبالغ بسيار راضي به‌نظر نمي‌رسند و گاهي شاهد مخالفت آنان با پرداخت اين مبالغ به اتاق‌ها هستيم. مخالفين پرداخت اين نظر را دارند كه اتاق در قبال دريافت مبالغ هنگفت ارايه خدمات توسط اتاق به اعضا در حداقل قرار دارد و اصولا اتاق نبايد جنين مبالغي از اعضاي خود دريافت كند و به‌شدت خواهان تجديدنظر در قبال اخذ اين مبالغ هستند و اعلام مي‌دارند در جايي كه تعدادي از شركت‌ها با مشكلات نقدينگي روبه‌رو هستند اينكه اتاق كارت بازرگاني را تمديد نكند به بهانه اينكه يك در هزار و سه در هزار پرداخت نشده، در حق اعضاي خود جفا كرده به‌نظر مي‌رسيد. نخستين خواسته دارندگان كارت بازرگاني از اعضاي هيات نمايندگان اتاق‌ها و هيات‌رييسه اتاق ايران اين باشد كه صراحتا اعلام كنند در دوره جديد از دريافت چنين مبالغ گزافي صرف‌نظر خواهند كرد و كمك خواهد شد كه تمديد و صدور كارت بازرگاني فارغ از هرگونه مفاصاحساب و اخذ مبالغ كلان از دارندگان كارت بازرگاني است و درآمد اصلي اتاق براساس ارايه خدمات به اعضا تامين گشته و همانند درآمد دولت‌هاي درحال توسعه كه نيازهاي مالي خود را از طريق ماليات كسب مي‌كنند و اتاق‌ها در ارايه خدمات به اعضا چنان عمل كنند كه رضايت‌مندي اعضا تامين شود و با ارايه صورت‌هاي مالي به موقع و تفريغ بودجه به موقع باعث نهادينه شدن شفافيت در بودجه گشته و روح تازه‌يي در اداره اتاق‌هاي بازرگاني به‌وجود آيد. منبع: تعادل
مطالب مرتبط
نظرات
ADS
ADS
پربازدید