ضمانت زنجیره ای | اتاق خبر
ADS
پربازدید

ضمانت زنجیره ای

RSS
معاون بنیاد مسکن :
معاون بازسازی و مسکن روستایی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی کشور گفت: ضمانت زنجیره ای مورد تاکید بانک مرکزی است و بانک ها ملزم به پذیرش و ثبت آن هستند.
گفتگو
بررسی پیامدهای برکناری نواز شریف در مرزهای شرقی ایران
عضو هیئت مدیره خانه اقتصاد ایران مطرح کرد
عضو کمیسیون حمل و نقل، لجستیک و گمرک اتاق بازرگانی ایران
ویدیو
کیوسک
پرونده ویژه
مجله اتاق خبر