مناقصه نفتی ایران | اتاق خبر
ADS
پربازدید

مناقصه نفتی ایران

RSS
دعوت‌نامه جهت حضور در مناقصه نفتی ایران برای شرکت های بزرگ نفتی دنیا در هفته جاری به این شرکت‌ها با هدف انتخاب لیست نهایی ارسال شده است و شرکت های شل و توتال از جمله مهم‌ترین این شرکت ها هستند.
جزییات لیست دوم شرکت‌های حاضر در مناقصه نفتی ایران
لیست دوم شرکت‌های مورد تایید برای حضور در مناقصه نفتی ایران درحالی درحال تکمیل است که شرکت بزرگ نفتی BP انگلیس هنوز فرم‌های مربوط به شرکت در این مناقصه‌ها را تکمیل نکرده است..
گفتگو
بررسی پیامدهای برکناری نواز شریف در مرزهای شرقی ایران
عضو هیئت مدیره خانه اقتصاد ایران مطرح کرد
عضو کمیسیون حمل و نقل، لجستیک و گمرک اتاق بازرگانی ایران
ویدیو
کیوسک
پرونده ویژه
مجله اتاق خبر