فعالان ریلی بخش خصوصی | اتاق خبر
ADS
پربازدید

فعالان ریلی بخش خصوصی

RSS
یک مقام مسئول خبر داد؛
یک مقام مسئول ریلی از آمادگی برای جابه جایی ۷۱۴ هزار مسافر در سفرهای نوروزی خبر داد و گفت: متاسفانه دولت از بخش خصوصی برای جایگزینی واگن های فرسوده با تکیه بر تولید داخلی حمایت نمی کند.
گفتگو
بررسی پیامدهای برکناری نواز شریف در مرزهای شرقی ایران
عضو هیئت مدیره خانه اقتصاد ایران مطرح کرد
عضو کمیسیون حمل و نقل، لجستیک و گمرک اتاق بازرگانی ایران
ویدیو
کیوسک
پرونده ویژه
مجله اتاق خبر