Performancing Metrics

بانوی کارآفرین برتر صنایع دستی کشور | اتاق خبر
ADS
پربازدید

بانوی کارآفرین برتر صنایع دستی کشور

RSS
بر اساس ارزیابی‌های انجام شده از سوی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، شادی حاضری رئیس کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی البرز بانوی کار آفرین برتر صنایع دستی کشور شد.