Performancing Metrics

ارز 17500 تومانی | اتاق خبر
ADS
پربازدید

ارز 17500 تومانی

RSS
گفت ‌و گو با محمود جامساز درباره نرخ ارز و تاثیرگذاری آن بر فضای اقتصادی ایران
جامساز معتقد است که مساله اصلی امروز اقتصاد ایران نرخ ارز نیست؛ بلکه رانت و فسادی است که به واسطه آن ایجاد شده و اقتصاد دلالی را شکل داده است.