Performancing Metrics

۲۰ هزار تن مرغ | اتاق خبر
ADS
پربازدید

۲۰ هزار تن مرغ

RSS
رئیس انجمن پرورش دهندگان مرغ گوشتی با بیان اینکه ماهیانه حداقل ۲۰ هزار تن مرغ از کشور صادر شود تا مشکلی در بازار ایجاد نشود، گفت:صادرات مرغ به افغانستان همچنان متوقف ...
ویدیو
کیوسک
پرونده ویژه
مجله اتاق خبر