Performancing Metrics

کوچک سازی دولت | اتاق خبر
ADS
پربازدید

کوچک سازی دولت

RSS
در فاصله یکسال گذشته بیش از ۶۶ هزار و ۷۴۰ نفر از وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های دولتی خارج شده‌اند که حدود ۲.۴ درصد حجم دولت را کم کرده است.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران:
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران معتقد است کوچک سازی دولت تنها با ادغام یک وزارتخانه اتفاق نمی افتد و دولت باید برای کوچک سازی یک برنامه مدون داشته باشد و برای اجرای آن هر سال 10 درصد از افراد با سابقه 20 سال خود را بازنشست کند.
عضو هیات رییسه اتاق تهران در گفت و گو با اتاق خبر
نایب رئیس اتاق بازرگانی تهران: همواره بودجه نشانگر رویکرد دولت بوده و در برنامه های آتی تاثیرگذاری زیادی دارد اما متاسفانه دولت با افزایش هزینه های جاری خود روند کوچک سازی را اجرایی نکرده است.
گفتگو
محمود سریع‌القلم در یادداشتی مطرح کرد
هشدارهای فرشاد مومنی درباره سیاست‌های تورم‌زای ایران:
ویدیو
کیوسک
پرونده ویژه
مجله اتاق خبر