Performancing Metrics

انجمن سازندگان قطعات خودرو | اتاق خبر
ADS
پربازدید

انجمن سازندگان قطعات خودرو

RSS
عضو هیات مدیره انجمن سازندگان قطعات خودرو در گفت و گو با اتاق خبر خواستار شد
صنعت خودروسازی ایران باید تولید این خودرو ها را به تدریج متوقف کند زیرا دلیل پایین بودن کیفیت خودروهای داخلی به قدیمی بودن فناوری به رفته در آنها بازمی گردد.
ویدیو
کیوسک
پرونده ویژه
مجله اتاق خبر