Performancing Metrics

ریاست جمهوری لبنان | اتاق خبر
ADS
پربازدید

ریاست جمهوری لبنان

RSS
ادامه بحران ریاست جمهوری در لبنان:
رئیس پارلمان لبنان روز جمعه برای چهل و یکمین بار جلسه انتخاب رئیس جمهور این کشور را به تاخیر انداخت.
روزنامه عربستانی عکاظ از وجود طرحی جدی برای حل بحران ریاست جمهوری لبنان خبر داد که بر اساس آن میشل عون برای دو سال این پست را در اختیار خواهد گرفت.
ویدیو
کیوسک
پرونده ویژه
مجله اتاق خبر