Performancing Metrics

رئیس کمیسیون کشاورزی و صنایع غذایی اتاق بازرگانی تهران | اتاق خبر
ADS
پربازدید

رئیس کمیسیون کشاورزی و صنایع غذایی اتاق بازرگانی تهران

RSS
رئیس کمیسیون کشاورزی و صنایع غذایی اتاق تهران در گفت و گو با اتاق خبر خواستار شد
توسعه بازارسازی و بازاریابی بین المللی در بخش کشاورزی نیازمند ایجاد شرکت های مدیریت صادرات قوی و حرفه ای با حمایت دولت است.
ویدیو
کیوسک
پرونده ویژه
مجله اتاق خبر