Performancing Metrics

راهسازي | اتاق خبر
ADS
پربازدید

راهسازي

RSS
دبیر انجمن شرکت‌های راه‌سازی:
دبیر انجمن شرکت‌های راه‌سازی معتقد است نرسیدن به خواسته‌های سرمایه‌گذاران بخش خصوصی در پروژه‌های آزادراهی می‌تواند امکان ادامه حیات را از آنها بگیرد و شاید دیر رسیدن به تقاضاهای آنها رساندن نوش‌دارو بعد از مرگ سهراب باشد.
معاون شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل ونقل کشور گفت: در حال حاضر بیش از ۴۳ هزار کیلومتر راه اصلی و بزرگراه در کشور احداث شده است.
چهار طرح راهسازي با حضور معاون وزير راه و شهرسازي در جنوب كرمان افتتاح شد.
ویدیو
کیوسک
پرونده ویژه
مجله اتاق خبر