Performancing Metrics

یعقوب علی عبادی | اتاق خبر
ADS
پربازدید

یعقوب علی عبادی

RSS
معاون پشتیبانی اداره کل آموزش و پرورش استان زنجان:
معاون پشتیبانی آموزش و پرورش استان زنجان ضمن اشاره به ساخت یک هزار و ۱۹۶ واحد مسکن در پونک فرهنگیان زنجان، گفت: این پروژه ۹۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد.
ویدیو
کیوسک
پرونده ویژه
مجله اتاق خبر