خصيصه‌هاي بارز رييس آينده اتاق ايران | اتاق خبر
کد خبر: 112809
تاریخ انتشار: 20 خرداد 1394 - 11:08
محمدحسین برخوردار، رئیس مجمع واردات باتوجه به اينكه طي هفته آينده قرار است تكليف سكانداران چهار سال آينده بخش خصوصي مشخص شود، لذا لازم است فردي براي رياست اتاق ايران انتخاب شود كه اولا مورد وثوق تمامي اعضاي اتاق باشد و ثانيا بتواند به دفاع از مطالبات بخش خصوصي در برابر سه قوه برآيد. رييس آينده پارلمان بخش خصوصي بايد مشرف به تمام وقايع و رويدادهاي جاري اقتصاد كشور بوده و داراي اين قابليت و توانايي باشد كه بتواند اين رويدادها را آناليز كرده تا بتواند از اين طريق برنامه‌هاي بخش خصوصي را با اين وقايع هماهنگ كند.  رييس آينده اتاق ايران بايد داراي اين مهارت باشد كه بتواند برنامه‌هايي را با مشاركت ساير اعضاي اتاق تهيه و تنظيم كند تا از طريق آنها نقش مشاوره‌يي اتاق به‌عنوان مشاور قواي سه‌گانه به خود عينيت بگيرد. اين امر طي سال‌هاي گذشته مورد غفلت قرار گرفته و بايد طي دوره جديد اين موضوع دردستور كار برنامه‌هاي اتاق قرار بگيرد. همچنين رييس آينده بايد داراي قدرت چانه‌زني بالا باشد تا بتواند از اين طريق مطالبات بخش خصوصي را پيگيري كند كه مهم‌ترين محل اين موضوع شوراي گفت‌وگوي دولت و بخش خصوصي است. از جهت ديگر يكي از مهم‌ترين مطالبات توليد‌كنندگان و صنعتگران اجرايي شدن قانون بهبود مستمر فضاي كسب‌وكار بوده كه چندين سال است توجه چنداني به آن نمي‌شود. همچنين رييس آتي اتاق بايد بر مسايلي كه در صحنه اقتصاد جهاني حاكم است كاملا احاطه داشته باشد و بتواند مسير‌هاي تازه صادراتي را براي اعضاي بخش خصوصي ترسيم كند. همچنين بايد به اين نكته اذعان كرد كه اعضاي بخش خصوصي بايد بين خود از يك همدلي و انسجام در روز انتخابات برخوردار باشند تا رييس آينده پارلمان بخش خصوصي با حداكثر راي ممكن انتخاب شود تا از اين طريق قدرت چانه‌زني و مذاكره بيشتري داشته باشد.
مطالب مرتبط
نظرات
ADS
ADS
پربازدید