معاون سازمان مالیاتی:اخذ ماليات بر ارزش افزوده از دارو غيرقانونی است | اتاق خبر
کد خبر: 115442
تاریخ انتشار: 30 خرداد 1394 - 18:25
اتاق نیوز - معاون سازمان مالیاتی اعلام کرد: دريافت ماليات بر ارزش افزوده از اقلام دارويي و خدمات درماني غيرقانوني است و در صورت مواجهه با گران فروشي دارو، از طريق ساز...
اتاق نیوز - معاون سازمان مالیاتی اعلام کرد: دريافت ماليات بر ارزش افزوده از اقلام دارويي و خدمات درماني غيرقانوني است و در صورت مواجهه با گران فروشي دارو، از طريق سازمان تعزيرات حکومتي پيگیری می شود.
به گزارش اتاق نیوز به نقل از مهر، علیرضا طاری بخش اعلام کرد: با توجه به معافيت انواع دارو، لوازم مصرفي درماني، خدمات درماني(انساني، حيواني و گياهي) و خدمات توانبخشي و حمايتي از ماليات بر ارزش افزوده، مطابق بند ۹ ماده ۱۲ قانون، دريافت هر گونه وجهي تحت عنوان ماليات بر ارزش افزوده از اقلام دارويي و خدمات درماني توسط داروخانه ها و مراکز درماني غير قانوني است. معاون مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی کشور گفت: به رغم تصريح قانونگذار و براساس گزارش هاي واصله، برخي از داروخانه ها اقدام به دريافت ماليات بر ارزش افزوده مي نمايند که با توجه به معافيت مذکور، دريافت هر گونه وجهي مازاد بر قيمت رسمي دارو و لوازم مصرفي درماني و ... توسط داروخانه ها و مراکز درماني خلاف مقررات بوده و به عنوان گران فروشي محسوب مي شود و نهادهاي نظارتي ذيربط تکليف دارد براساس قانون و مقررات، موضوع گران فروشي دارو را بررسي و برابر مقررات با خاطيان رفتار نمايد. وی اضافه کرد: لذا با توجه به اين اقدام غير قانوني و به منظور پيشگيري از هر گونه سوءاستفاده احتمالي، به اطلاع عموم شهروندان عزيز مي رساند که انواع دارو، لوازم مصرفي درماني، خدمات درماني (انساني، حيواني و گياهي) و خدمات توانبخشي حمايتي از شمول قانون ماليات بر ارزش افزوده خارج بوده و در صورت مواجهه با گران فروشي دارو، موضوع از طريق سازمان تعزيرات حکومتي قابل پيگيري خواهد بود.معاون سازمان مالیاتی اعلام کرد: دريافت ماليات بر ارزش افزوده از اقلام دارويي و خدمات درماني غيرقانوني است و در صورت مواجهه با گران فروشي دارو، از طريق سازمان تعزيرات حکومتي پيگیری می شود.
به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا طاری بخش اعلام کرد: با توجه به معافيت انواع دارو، لوازم مصرفي درماني، خدمات درماني(انساني، حيواني و گياهي) و خدمات توانبخشي و حمايتي از ماليات بر ارزش افزوده، مطابق بند ۹ ماده ۱۲ قانون، دريافت هر گونه وجهي تحت عنوان ماليات بر ارزش افزوده از اقلام دارويي و خدمات درماني توسط داروخانه ها و مراکز درماني غير قانوني است. معاون مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی کشور گفت: به رغم تصريح قانونگذار و براساس گزارش هاي واصله، برخي از داروخانه ها اقدام به دريافت ماليات بر ارزش افزوده مي نمايند که با توجه به معافيت مذکور، دريافت هر گونه وجهي مازاد بر قيمت رسمي دارو و لوازم مصرفي درماني و ... توسط داروخانه ها و مراکز درماني خلاف مقررات بوده و به عنوان گران فروشي محسوب مي شود و نهادهاي نظارتي ذيربط تکليف دارد براساس قانون و مقررات، موضوع گران فروشي دارو را بررسي و برابر مقررات با خاطيان رفتار نمايد. وی اضافه کرد: لذا با توجه به اين اقدام غير قانوني و به منظور پيشگيري از هر گونه سوءاستفاده احتمالي، به اطلاع عموم شهروندان عزيز مي رساند که انواع دارو، لوازم مصرفي درماني، خدمات درماني (انساني، حيواني و گياهي) و خدمات توانبخشي حمايتي از شمول قانون ماليات بر ارزش افزوده خارج بوده و در صورت مواجهه با گران فروشي دارو، موضوع از طريق سازمان تعزيرات حکومتي قابل پيگيري خواهد بود.
کلید واژه ها :
مطالب مرتبط
نظرات
ADS
ADS
پربازدید