صفرخانلو در گفتگو با اتاق نیوز:انتصاب مدیران عامل شرکت های بیمه با قوانین مغایرت دارد | اتاق خبر
کد خبر: 116677
تاریخ انتشار: 3 تیر 1394 - 11:31
اتاق نیوز: مدیر عامل سابق شرکت بیمه سینا گفت:با نگاهی گذارا به مواد و تبصره های قانون تاسیس موسسات بیمه در خواهیم یافت که انتصاب بیشتر مدیران عامل شرکت های بیمه با قوا...
اتاق نیوز: مدیر عامل سابق شرکت بیمه سینا گفت:با نگاهی گذارا به مواد و تبصره های قانون تاسیس موسسات بیمه در خواهیم یافت که انتصاب بیشتر مدیران عامل شرکت های بیمه با قوانین مغایرت دارد.
فریدون صفرخانلو یکی از فعالان صنعت بیمه کشور با انتقاد از شیوه انتصاب های مدیران عامل شرکت های بیمه طی چند سال اخیر به اتاق نیوز اعلام کرد: به منظور اجرای سیاست های اصل 44 قانون اساسی بود که قانون تاسیس موسسات بیمه غیردولتی در تاریخ 80/6/6به تصویب رسید و متعاقبا در سال 1386 ، سهام شرکت بیمه ای آسیا، البرز و دانا به بخش خصوصی واگذارشد. وی ادامه داد: بنابراین تنها شرکت بیمه ای که دولتی ماند "ایران" بود و دیگر شرکت های بیمه ای در مدیریت تصمیماتی و اجرایی رویکردی غیردولتی به خود گرفتند. مدیر عامل سابق بیمه سینا با اشاره به آیین نامه های مصوب شده در شورای عالی بیمه در خصوص انتصاب مدیران عامل افزود: امروزه مدیران صنعت بیمه بر اساس روابط و برخی ضوابط بر کرسی ریاست شرکت بیمه می نشینند. اما با نگاهی گذرا به قوانین مصوب شورای عالی بیمه درخواهیم یافت که هیچ قانون و یا آیین نامه ای مشخص و جداگانه ای برای نحوه فعالیت ونظارت، از جمله شرائط احراز و انتخاب و انتصاب اعضای هئیت مدیره و مدیر عامل و مدیران فنی خاص شرکت های بیمه خصوصی تهیه وابلاغ نشده است. صفرخانلو تاکید کرد: از این رو بابررسی بیشتر در مصوبات، صرفا در می بیابیم که همان قوانین از جمله قانون تجارت وقانون بیمه مصوب 7 / 2 / 1316 و قانون تاسیس بیمه مرکزی وبیمه گری مصوب 30 / 3 / 50 و مصوبات شورای عالی بیمه با تسری به بخش خصوصی وجود دارد و در حال حاظر نیز حاکم و جاری بوده که همچنان ادامه ای بر روند نگرش گذشته ولی در قالب خصوصی سازی صنعت بیمه دارد. وی با استناد به بند 2 قانون تاسیس موسسات بیمه غیر دولتی مصوب 6 / 6 / 80 افزود: کلیه ضوابط مربوط به نحوه تاسیس و فعالیت موسسات بیمه داخلی به قانون بیمه و قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری ارجاع داده شده است. بنابراین در کلیه این قوانین در خصوص شرایط احراز و نحوه عزل و نصب اعضای هیات مدیره و مدیر عامل شرکت های بیمه، هیچگونه ماده یا تبصره ای مشاهده نمی شود و فقط در ماده 11 آیین نامه شماره 40 موضوع ضوابط تاسیس موسسات بیمه غیر دولتی در خصوص اخذ اظهار نظر بیمه مرکزی ج.ا.ا در این خصوص تبصره هایی درج شده است . این فعال صنعت بیمه ای کشور گفت: با توجه به این که در این قوانین و آیین نامه های موجود، هرچند انتخاب و انتصاب اعضای هیات مدیره شرکت ها از اختیارات مجامع عمومی و سهام داران آنها است؛ انتخاب و انتصاب تغییر اعضای هئیت مدیره و مدیر عامل شرکت های بیمه، باید براساس فرایندی صحیح و کارشناسی و منطقی صورت پذیرد تا بیمه گذاران و سایر ذینفعان از گزند بحران و انتصاب اشتباه مدیریت در امان باشد.
مطالب مرتبط
نظرات
ADS
ADS
پربازدید