سياستمداران ايران در دست دشمنان بازي نکنند | اتاق خبر
کد خبر: 11669
تاریخ انتشار: 22 آبان 1390 - 11:40
ايران مورد هجمه سياسي دشمنان قرار دارد بنابراين نبايد فعالان سياسي کشور در دست دشمن بازي کنند. اتاق نیوزـ محمد نهاونديان رئيس اتاق بازرگاني صنايع و معادن ايران با اعلام اين مطلب اظهار داشت: براي تعيين تاثيرگذاري سياست بر اقتصاد بايد در ابتدا به تفکيک سياست، سياست زدگي، سياست گذاري اقتصادي و ورود فاکتورهاي سياسي در اقتصاد بپردازيم. وي گفت: رابطه ميان سياست و اقتصاد يک رابطه انکارناپذير است اما عمده ترين مشکل اقتصاد ايران، توجه جدي بر مولفه هاي سياسي در تصميم گيري ها و سياست گذاري هاي اقتصادي کشور است. نهاونديان افزود: متاسفانه در ايران براي سياست گذاري هاي اقتصادي به جاي توجه بر فاکتورهاي اقتصادي عمدتا از فاکتورهاي سياسي استفاده مي کنند. راه علاج تاثير سياست بر اقتصاد است رئيس پارلمان بخش خصوصي در پاسخ به سوالي مبني بر تاثيرپذيري بيش از حد اقتصاد ايران از سياست اذعان داشت: يکي از دلايل تاثيرپذيري بيش از حد برنامه ريزي هاي اقتصادي ايران از سياست، دولتي بودن اقتصاد است.اين فعال اقتصادي ادامه داد: تا زماني که بيشترين تصميمات اقتصادي کشور توسط دولتمردان اتخاذ شود به طورقطع تاثيرپذيري اقتصاد کشور از سياست يک امر اجتناب ناپذير است زيرا در ذهن دولتمردان فاکتورهاي سياسي غلبه و برتري دارد. وي تصريح کرد: اگر براي اين معضل دنبال راه چاره اي هستيم به طورحتم مي توان گفت که اجراي سياست هاي کلي اصل 44 قانون اساسي راه علاج اين معضل مشکل است. اين کارشناس اقتصادي خاطرنشان کرد: اگر سرعت اجراي سياست هاي کلي اصل 44 قانون اساسي افزايش يافته و دولت از حوزه فعاليت ها و تصدي گري در اقتصاد فاصله بيشتري بگيرد به طورقطع اقتصاد کشور از سياست زدگي نجات مي يابد. اقتصاد، سرنوشت دولت ها را رقم مي زند رئيس اتاق بازرگاني ايران گفت: تحولات اقتصادي دو دهه اخير دنيا موجب شده تا توجه سياستمدارن به اين حوزه بيش از پيش شود. نهاونديان افزود: امروزه رشد، رونق، رکود و يا درجا زدن اقتصادهاي دنيا سرنوشت دولت ها را تعيين مي کند زيرا در شرايط فعلي، اقتصاد براي سياست تعيين جهت مي کند اما در ايران شاهد ورود بيش از حد فاکتورهاي سياسي به حوزه اقتصادي هستيم. وي با تاکيد بر ضرورت رشد بهره وري در اقتصاد ايران ادامه داد: کاهش تصدي دولت در حوزه اقتصادي و توجيه دار کردن پروژه هاي اقتصادي کشور منجر به افزايش بهره وري در اقتصاد کشور مي شود. رئيس پارلمان بخش خصوصي ابراز داشت: توجه به دو فاکتور مذکور زمينه ساز رشد و رونق اقتصادي، افزايش بهره وري، دسترسي آسان به بازارهاي هدف جديد، اشتغالزايي و حل مشکلات سياسي مي شود. اين فعال اقتصادي متذکر شد: اگر در حوزه سياست با رويکرد اقتصادي وارد شويم به طورقطع مي توان مشکل گشاي حوزه سياست نيز شد و مشکلات سياسيي کشور را نيز کاهش داد.   دشمنان به دنبال سياسي جلوه دادن تمامي مسائل ايران هستند رئيس اتاق بازرگاني ايران با بيان اين مطلب که ايران از سوي دشمنان مختلف مورد هجمه قرار گرفته است، اظهار داشت: اين واقعيت را به هيچ عنوان نمي توان نفي کرد بنابراين در چنين شرايطي بايد بسيار هوشمندانه برخورد کنيم. نهاونديان ادامه داد: روش برخورد هوشمندانه با هجمه دشمنان عليه ايران اين نيسن که دسيسه ها را ناديده بگيريم بلکه بايد از شيوه هاي مديريت صحيح و کارآمد استفاده کرد. وي تصريح کرد: در حال حاضر دشمنان سعي دارند تا تمامي فعاليت هاي ايران را سياسي جلوه دهند بنابراين مسئولان و سياستمداران نبايد در دست دشمن بازي کنند. رئيس پارلمان بخش خصوصي خاطرنشان کرد: دشمنان قصد دارند تمامي مسائل حيات اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي کشور ما را سياسي جلوه دهند بنابراين بايد سعي کنيم مانع تاثيرگذاري سياست بر اين حوزه ها شده و براي حل معضلات هر بخش از ابرازهاي خاص آن حوزه استفاده کنيم. اين کارشناس اقتصادي متذکر شد:ما نبايد با سياسي کردن مسايل به اين خواسته دشمنان دامن بزنيم. رئيس اتاق بازرگاني ايران ابراز داشت: اگر بتوانيم در دنيا تبادلات اقتصادي ايران با ساير کشورها را براساس نفع و همکاري متقابل تعريف کنيم به طورقطع در روابط سياسي و اقتصادي ايران با ساير کشورهاي مي توان به موفقيت هاي بزرگي دست يافت. منبع:موج  
مطالب مرتبط
نظرات
ADS
ADS
پربازدید