اصلاح اساسنامه شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی(ره) | اتاق خبر
کد خبر: 117380
تاریخ انتشار: 6 تیر 1394 - 18:36
اتاق نیوز - اساسنامه شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی(ره) طبق مصوبه هیأت وزیران ‌اصلاح می‌شود....
اتاق نیوز - اساسنامه شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی(ره) طبق مصوبه هیأت وزیران ‌اصلاح می‌شود.

به گزارش اتاق نیوز به نقل از روزنامه رسمی کشور، هیأت وزیران در جلسه 1393/12/10 به پیشنهاد شماره 02/100/63763 مورخ 1393/12/3 وزارت راه و شهرسازی و به استناد تبصره بند (الف) ماده (166) قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران ـ‌ مصوب 1389ـ تصویب کرد:

اساسنامه شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی(ره) موضوع تصویب‌نامه شماره 26710/ت48938 هـ مورخ 1393/3/11 به‌شرح زیر اصلاح می‌شود.

1-‌ در ماده (6) قبل از واژه «غیرنقدی»‌عبارت «نقدی و» اضافه می‌شود.

2- عبارت «هیأت‌مدیره در اولین جلسه خود از بین اعضاء یک نفر را به سمت رئیس هیأت‌مدیره و یک نفر را به سمت نایب رئیس هیأت‌مدیره انتخاب می‌نماید. تغییر مقامات فوق در هر زمان با تصویب هیأت‌مدیره امکان‌پذیر می‌باشد»‌ به انتهای ماده (17) اضافه می‌گردد.

3- متن زیر جایگزین تبصره ماده (26) می‌شود:

«تبصره ـ مدیرعامل درصورتی که از بین اعضای هیأت‌مدیره شرکت انتخاب شده باشد، می‌تواند ریاست هیأت‌مدیره شرکت را نیز برعهده داشته باشد.»

این اصلاحیه به موجب نامه شماره 198/102/94 مورخ 1394/1/25 شورای نگهبان تأیید شده است.

این به امضای اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور ‌رسیده است.

کلید واژه ها :
مطالب مرتبط
نظرات
ADS
ADS
پربازدید