رئیس اتاق بازرگانی شیراز پیشنهاد داد:پیگیری دستورالعمل کمیسیون ها توسط کمیته های زیرمجموعه | اتاق خبر
کد خبر: 118601
تاریخ انتشار: 10 تیر 1394 - 14:29
اتاق نیوز- افزایش تعداد کمیسیون ها زمانی مفید است که کمیته هایی زیر مجموعه کمیسیون ها تشکیل شود و وظیفه پیگیری مصوبات کمیسیون ها برعهده این کمیته ها گذاشته شود....
اتاق نیوز- افزایش تعداد کمیسیون ها زمانی مفید است که کمیته هایی زیر مجموعه کمیسیون ها تشکیل شود و وظیفه پیگیری مصوبات کمیسیون ها برعهده این کمیته ها گذاشته شود.
فریدون فرقانی رئیس اتاق بازرگانی شیراز در گفتگو با خبرنگار اتاق نیوز با بیان این مطلب گفت:بسیاری از پیشنهادها و نقطه نظراتی که در دوره گذشته به کمیسیون ها ارجاع می شد؛فقط در کمیسیون مطرح شده و بعد از آن هیچ گونه پیگیری وجود نداشت و پیشنهادها بعد از طرح در کمیسیون ها به دست فراموشی سپرده می شد.بنابراین پیشنهاد می کنم ،کمیته ایی به وجود آید تا تصمیمات و دستورالعمل هایی که در این کمیسیون ها تنظیم می شود و نیاز به پیگیری هایی در سازمان ها و ارگان های مختلف دارد؛ را پیگیری کند.در این صورت بسیاری از موارد مطرح شده در کمیسیون ها پیگیری شده و در بایگانی ها به فراموشی سپرده نمی شود. فرقانی با بیان این که هر چه تعداد کمیسیون ها کمتر باشد کیفیت کار بیشتر خواهد شد؛تاکید کرد: افزایش تعداد کمیسیون ها زمانی مفید است که کمیته هایی زیر مجموعه کمیسیون ها تشکیل شود و وظیفه پیگیری مصوبات کمیسیون ها برعهده این کمیته ها گذاشته شود. رئیس اتاق بازرگانی شیراز ادامه داد :در دوره های گذشته به غیر از دور هفتم نماینده های دولت به طور مستمر در کمیسیون ها حضور داشتند؛ به خصوص در کمیسیون صنعت و بازرگانی ودر واقع پل ارتباطی اتاق و وزارتخانه محسوب می شدند .اما در دور گذشته دولت حضور بسیار کمرنگی در اتاق های بازرگانی داشت و همین امر باعث شد تا کمیسیون ها نسبت به دوره های قبل از تاثیرگذاری کمتری برخوردار شوند. وی با بیان این که نمی توان درباره عملکرد کمیسیون های اتاق قضاوت کرد؛گفت:به غیر از چند کمیسیون مانند کمیسیون های معدن، صنعت و کشاورزی که کمیسیون های مادر بودند و توانستند تاثیر گذار و موفق باشند درباره عملکرد سایر کمیسیون ها نمی توان اظهار نظر کرد.
مطالب مرتبط
نظرات
ADS
ADS
پربازدید