استيضاح وزير کشاورزي در صورت ادامه واردات | اتاق خبر
کد خبر: 14625
تاریخ انتشار: 22 آذر 1390 - 12:13
اتاق نیوز- نماينده  رشت، با اعلام اينکه شهرهاي شمالي کشور تبديل به ميزبان مرکبات خارجي شده اند، وزارت جهاد کشاورزي را محور اصلي واردات عنوان و تاکيد کرد که در صورت ادامه روند واردات بي رويه به طور قطع نمايندگان به اين مساله ورود و استيضاح و سئوال از وزير را مطرح مي کنند و فشارهايي را نيز به وزارت جهاد کشاورزي خواهند آورند. جبار کوچکي نژاد ارم ساداتي با بيان اينکه مرکبات خارجي به وفور در شهرهاي شمالي کشور يافت مي شود، افزود: سال گذشته ما مشکل واردات بي رويه برنج را داشتيم که با برنامه ريز ي بر طرف شد. نماينده رشت ادامه داد: سال گذشته وزير جهاد کشاورزي اين مشکل را داشت که ما قوانيني نداريم که خودمان به اين مسئله ورود پيدا کنيم; اما با تغيير برنامه پنجم و قوانين واردات به نفع جهاد کشاورزي و تدوين قانون جديد، جهاد کشاورزي محور اصلي واردات قرار گرفت. وي با تاکيد بر اينکه وزير بايد در اين مساله بيشتر ورود پيدا کند، تصريح کرد: تا زماني که نيازي به محصولي در کشور نداريم نبايد مبادرت به واردات کنيم; زيرا اين اقدام ضربه سختي به کشاورزان وارد مي کند و کشاورزي را نيز به ورطه نابودي مي کشاند. عضو کميسيون برنامه و بودجه و محاسبات يادآور شد: اگر اين روند ادامه پيدا کند به طور قطع نمايندگان به اين مسئله ورود و استيضاح و سئوال از وزير را مطرح مي کنند و فشارهايي را به وزارتخانه خواهند آورند. کوچکي نژاد افزود: البته وزارت کشاورزي تا حدي عملکرد قابل قبولي داشت به خصوص درباره واردات برنج و در مرکبات نيز بايد از قوانين موجود استفاده کند، از سوي ديگر بر اساس قانوني که ما تصويب کرديم، محور اصلي در بحث واردات وزارت جهاد کشاورزي است و اگر کمبود قوانين وجود دارد ما آماده هر گونه همکاري در اين زمينه هستيم. منبع :خانه ملت
مطالب مرتبط
نظرات
ADS
ADS
پربازدید