رتبه بندی بانک ها و موسسات اعتباری اعلام شد | اتاق خبر
کد خبر: 15035
تاریخ انتشار: 26 آذر 1390 - 14:05
اتاق نیوز_ هرساله سازمان مدیریت صنعتی کشور مبادرت به ارزیابی و رتبه بندی شرکت های تولیدی،صنعتی و بازرگانی می کند که در این میان بانک ها ، بیمه ها و سایر بخش های پولی و مالی نیز در این رده بندی شرکت داده می شوند تا از این طریق تراز مالی آنهاو همچنین رتبه ای که کسب می کنند در میان سایر فاکتورها به ارزیابی خود شرکت ها نسبت به دیگر رقبا کمک کند. به گزارش پايگاه خبری اتاق نیوز، براساس آخرين اطلاعات منتشر شده بانك ملت از نظر شاخص سودآوري، موسسه مالي و اعتباري مهر از نظر شاخص نسبت بدهي و بانك ملي از نظر شاخص‌هاي دارايي و اشتغال رده‌هاي نخست را در بين بانك‌ها و موسسات مالي و اعتباري كشور به خود اختصاص داده‌اند. براساس رده‌بندي كه از سوي سازمان مديريت صنعتي كشور بر پايه سال مالي 88 انجام شده بانك‌هاي ملت، پارسيان و ملي به ترتيب رده‌هاي اول تا سوم را در بين بانك‌ها و موسسات مالي و اعتباري كشور از نظر شاخص سودآوري به خود اختصاص داده‌اند. از نظر شاخص نسبت بدهي موسسه مالي و اعتباري مهر، بانك ملت و بانك كشاورزي اول تا سوم شدند. نسبت بدهي حاصل تقسيم جمع كل بدهي‌ها بر جمع كل دارايي‌هاست. نسبت بدهي بالاتر از يك نشان مي‌دهد كه يك شركت بدهي‌هايش بيشتر از داريي‌هايش است. بانك‌ها و موسسات اعتباري با نسبت بدهي بالاي 0.9 توان مالي كمتري در بازپرداخت بدهي خود دارند. از نظر شاخص ميزان دارايي نيز بانك‌هاي ملي، ملت و صادرات اول تا سوم شدند. ضمن اين‌كه از نظر شاخص اشتغال نيز به ترتيب بانك‌هاي ملي، صادرات و ملت رده‌هاي اول تا سوم را به خود اختصاص داده‌اند. رده‌بندي بانك‌ها و موسسات مالي و اعتباري كشور از نظر شاخص سودآوري (ميليارد ريال) به شرح زير است: بانك ملت، 4721 بانك پارسيان، 4549 بانك ملي، 4298 بانك صادرات، 3869 بانك تجارت، 3657 بانك پاسارگاد، 3384 بانك اقتصاد نوين، 2577 بانك صنعت و معدن، 2042 بانك كارآفرين، 1903 موسسه مالي و اعتباري مهر، 1612 بانك مسكن، 1457 بانك سپه، 1441 بانك سينا، 845 بانك سرمايه، 777 بانك كشاورزي، 59 رده‌بندي بانك‌ها و موسسات مالي و اعتباري كشور از نظر شاخص نسبت بدهي (مرتبه) به شرح زير است: موسسه مالي و اعتباري مهر، 0.97 بانك ملت، 0.96 بانك كشاورزي، 0.96 بانك تجارت، 0.95 بانك مسكن، 0.95 بانك اقتصاد نوين، 0.94 بانك صادرات، 0.94 بانك ملي، 0.93 بانك پارسيان، 0.93 بانك سپه، 0.92 بانك سينا، 0.92 بانك كارآفرين، 0.89 بانك پاسارگاد، 0.89 بانك سرمايه، 0.86 بانك صنعت و معدن، 0.73 رده‌بندي بانك‌ها و موسسات مالي و اعتباري كشور از نظر شاخص دارايي (ميليارد ريال) به شرح زير است: بانك ملي، 642554 بانك ملت، 557946 بانك صادرات،‌481010 بانك تجارت، 381072 بانك مسكن، 243918 بانك سپه، 228801 7- بانك پارسيان، 219735 بانك كشاورزي، 210088 بانك صنعت و معدن، 125340 بانك پاسارگاد، 123708 بانك اقتصاد نوين، 112833 موسسه مالي و اعتباري مهر، 104977 بانك كارآفرين، 37618 بانك سينا، 35879 بانك سرمايه، 31361 رده‌بندي بانك‌ها و موسسات مالي و اعتباري كشور از نظر شاخص اشتغال (نفر) به شرح زير است: بانك ملي، 56523 بانك صادرات، 29218 بانك ملت، 24737 بانك سپه، 23084 بانك تجارت، 21236 بانك كشاورزي، 16524 بانك مسكن 14585 موسسه مالي و اعتباري مهر، 9277 بانك پارسيان، 4482 بانك صنعت ومعدن، 4087 بانك پاسارگاد، 3899 بانك اقتصاد نوين، 3208 بانك سينا، 2067 بانك كارآفرين،1350 ،  
مطالب مرتبط
نظرات
ADS
ADS
پربازدید