سه سناريو براي بازگشت رونق اقتصادي | اتاق خبر
کد خبر: 153544
تاریخ انتشار: 20 مهر 1394 - 12:28
محسن جلالپور/ رئیس اتاق ایران  يكي از گرفتاري‌هاي واحدهاي توليدي درشرايط حاضر، مشكلات مربوط به نقدينگي است كه در شوراي پول و اعتبار هم مطرح مي‌شود. به موازات اين بايد تقاضاي موثري را دركشور ايجاد كرد، چراكه هم‌اكنون تقاضا در وضعيت مناسبي نيست و شرايطي كه امروز دركشور اتفاق افتاده، به ركود انجاميده است و كارخانجات هم در توليد مشكلاتي دارند و ازسوي ديگر، انبوه توليدي كه انجام داده‌اند، در انبار كارخانجات مانده است. در اين راستا در شوراي پول و اعتبار طرحي در اين شورا عنوان شده كه بر مبناي آن و درصورت تصويب نهايي، منابع ناشي از كاهش سقف سپرده قانوني بانك‌ها نزد بانك مركزي به كارگاه‌ها و بنگاه‌هاي كوچك اختصاص مي‌يابد. چندين جلسه است كه در شوراي پول و اعتبار، بحث تامين منابع براي واحدهاي توليدي كوچك و متوسط در دستور كار قرار گرفته است، البته در جلسات اخير در مورد اين طرح بحث شده كه نتيجه آن، اختصاص تسهيلاتي است كه بتواند كارگاه‌ها و بنگاه‌هاي كوچك و متوسط را دوباره فعال كند. اين طرح مدت‌ها بود كه در نوبت براي بررسي و تصويب شوراي پول و اعتبار قرار گرفته بود اما خيلي از آن استقبال نمي‌شد ولي با توجه به نياز اكنون بخش توليد، اين مصوبه گذرانده شد و كار در قالب خريد دين پيش خواهد رفت كه البته اقدام خوبي است. براين اساس، تلاش شد تا درجلسه آتي شوراي پول و اعتبار درخصوص كاهش سقف سپرده قانوني بانك‌ها نزد بانك مركزي و اختصاص آن به بخش توليد و بنگاه‌هاي كوچك و متوسط بحث شود. در آستانه روز ملي صادرات پيشنهاد تحريك صادرات هم مطرح شد و به نحوي كه تقاضاي تحريك بازار داخلي و خارجي از دولت درخواست شد، البته اين تحريك تقاضا نبايد با تورم داخلي همراه باشد. يكي از اصلي‌ترين پيشنهادات ما در زمينه فعال‌شدن دوباره بنگاه‌هاي كوچك و متوسط توليدي، اجراي طرح‌هاي نيمه‌تمام است، ضمن اينكه اجراي پروژه‌هاي جديدي در دستور كار قرار گيرد كه زنجيروار به تقويت بخش توليد بينجامد و توليد را رونق دهد. منبع: تعادل
مطالب مرتبط
نظرات
ADS
ADS
پربازدید