بالاخره كي از تورم چنددرصدي گفت؟ | اتاق خبر
کد خبر: 15832
تاریخ انتشار: 3 دی 1390 - 14:31

اتاق نیوز- بزرگنمايي موفقيت هاي هدفمندي يارانه ها چرا و چگونه؟عنوان سرمقاله روزنامه مردم سالاري به قلم ميرزا بابامطهري نژاد است كه در ان مي‌خوانيد؛هفته گذشته اجراي طرح هدفمندي يارانه ها يکساله شد. اين طرح يکي از چالش هاي تاريخي توسعه کشور و مورد توجه تمام دولت هاي بعد از انقلا ب بود. برخي به حذف تدريجي يارانه ها نظر داشتند و بعضي هم به حذف يک باره آن. عده اي هم بر اين عقيده بودند که يارانه ها حذف و به صورت نقدي به مردم داده شود و گروهي مي گفتند يارانه ها به تدريج حذف و به صورت نقدي به مردم پرداخت شود و ... . دولت اجراي آن را به تشخيص و صلا حديد خود مي خواست و مجلس شوراي اسلا مي آن را نيازمند به قانون مي دانست.

بالا خره نظر مجلس فائق آمد و قانون هدفمندي يارانه ها تصويب و براي اجرا به دولت ابلا غ شد. براساس اين قانون، در يک دوره ۵ ساله بايد يارانه ها حذف و بخشي از آن بايد به صورت نقدي در اختيار مردم قرار گيرد و بخشي در اختيار توليد . دولت بدون توجه به قانون، سرعت اجراي آن را بالا برد و بدون توجه به بخش توليد و بدون توجه به اعتبار پيش بيني شده، يارانه هاي بسياري از کالاها را حذف و يارانه نقدي ماهانه به مردم پرداخت کرد.

کارشناسان و اقتصاددانان به صور مختلف نسبت به پيامدهاي اين اقدام هشدار دادند. از جمله به خطر افزايش نقدينگي و تاثير آن بر تورم و مشکلا ت بخش هاي توليدي اشاره کردند و خواستار بررسي کارشناسي تر شدند. سخنان اين ناصحان شنونده اي نداشت و مجريان دولت سوار بر اسب زين شده هدفمندي يارانه ها تاختند وتاختند تا اين که فرياد از مجلس به کهکشان ها رسيد که آنچه ما در قانون خواسته ايم ،اين نيست.

چند ماه بعد از اجراي طرح هدفمندي يارانه ها، آن طور که دولت اراده کرده بود (و نه اجراي قانون) اتفاقاتي در توليد و اتفاقاتي در مصرف رخ داد. رئيس جمهور بدون توجه به اتفاقات حوزه توليد، با تکيه بر کاهش نسبي مصرف انرژي، از موفقيت طرح سخن گفت و مدعي شد که عده اي مي گفتند اجراي طرح هدفمندي تورم ۷۵درصد به دنبال دارد، ولي تورمي در کار نيست و با اين استدلال طرح را موفق و نظرهاي مخالف را باطل اعلام کردند.

آن زمان با مراجعه به آرشيوها، سخنان، نامه هاي هشدار دهنده اقتصاددانان ، هيچ جا نديديم کسي تورم ۷۵ درصدي را گفته باشد! همه اشارات از افزايش نقدينگي و نقش آن در تورم و رکود حکايت داشت . اين عدد ۷۵ درصد تورم به چه استناد در سخنان رئيس جمهور آمده بود را ندانستيم و نه ديديم. ولي تکرار شد و تکرار شد و در ميان طرفداران دولت به يک شاخص براي کارداني دولت و بيهوده گويي مخالفين نحوه اجراي طرح تبديل شد.

نقدينگي بالا رفت و بالا رفت وقيمت سکه و دلا ر و اجناس نردبان ترقي را در پيش گرفتند تا آنجا که حجم نقدينگي به بالا ي ۳۳۱ هزار ميليارد تومان رسيد و کنترل بازار و چرخه هاي اقتصادي از دست همه خارج شد. وزارت اقتصاد و دارايي و بانک مرکزي و کميسيون هاي تخصصي دولت و مجلس از عهده عادي سازي اوضاع برنيامدند و انتظار بود که دولت به قانون برگرددو افسارگسيختگي اقتصادي وتبعات آن را چاره کند. تا هفته گذشته که به سالگرد اجراي طرح هدفمندي رسيديم.

انتظار اين بود که حداقل در سالگرد، دانشگاه ها، صدا وسيما و مجامع تخصصي و علمي به بررسي و آسيب شناسي دقيق بنشينند و با ارزيابي کارشناسانه چراغ هدايت اجراي طرح را در دست گيرند، اما چنين نشد و دولت سالگرد اجراي اين طرح را جشن گرفت! در نشستي که به مناسبت اولين سالگرد اجراي طرح برگزار شد، با نهايت تعجب رئيس جمهور در بخشي از سخنان خود گفت: «... تمام مدل ها و تئوري هاي اقتصادي که در ايران مرسوم بود، تحليل و پيش بيني مي کردند که با اجراي اين قانون ما با چالش هاي جدي روبرو مي شويم، ولي با اجراي اين قانون معلوم شد که اقتصاد ايران را بايد با مدل هاي خودي تحليل کرد و کساني که مي گفتند با اجراي اين قانون تورم ۱۵۰ درصدي در کشور ايجاد مي شود، براساس مدل هايي اين پيش بيني را مي کردند که اکنون معلوم شد، ما بايد در دروس دانشگاهي و مدل هاي طراحي اقتصادي مان تجديدنظر کنيم، اين مدلي است که مي تواند در کشورهايي ديگر نيز، اجرا و بومي شود.» باز هر چه جست وجو کرديم که تورم ۱۵۰ درصدي را چه کسي گفته بود، چيزي عايدمان نشد.

بالاخره نفهميديم عده اي سخن از تورم ۷۵ درصد گفته بودند يا ۱۵۰ درصدي؟ کجا چنين سخني گفته شده است که ما استناد مي کنيم چون اين تورم نشد پس تئوري هاي اقتصادي دانشگاهيان باطل و تئوري اقتصادي دولت اثبات شده است! يا مي فرمايند که گفته اند، کشور با چالش هاي جدي روبه رو مي شود، چون کشور با چالش هاي بدي روبه رو نشده پس آنهاباطل وما برحقيم! واقعا آقاي رئيس جمهور معتقدند اقتصاد کشور با چالش جدي روبه رو نيست؟

اختلا س هاي سه هزار ميليارد توماني و افزايش قيمت دلا راز ۸۰۰ تومان به بالا ي ۱۵۰۰ تومان رسيدن و افزايش قيمت سکه از سيصد هزار تومان در کمتر از ۲ ماه به بالا ي ششصد هزار تومان و تعطيلي کارخانجات و بيکاري و... چالش اقتصادي نيست؟ بيکاري پنهان درون سازمان هاي دولتي، نرخ بيکاري بالا ي ۲۵درصد و... چالش اقتصادي نيست؟ نقدينگي ۳۳۱ هزار ميليارد توماني و اشغال بازارهاي مصرف با اجناس بي کيفيت چيني و... چالش نيست؟ پير ما گفت خطا بر قلم صنع نرفت آفرين بر نظر پاک خطا پوشش باد! توصيه مي کنيم شخص رئيس جمهور و ستاد اجراي طرح هدفمندي يارانه ها به سوالا ت متعددي که کارشناسان اقتصادي و اساتيد اقتصاد و نمايندگان مجلس طي ده روز گذشته طرح کرده اند در ميزگردها و سمينارهايي با حضور اساتيد و کارشناسان پاسخ گويند و با عددسازيهاي فرضي مثل ۷۵ درصد تورم و ۱۵۰ درصد تورم مدعياني از پاسخ سوالا ت عيني و واقعي باز نمانند. اگر در آغاز دومين سال اجراي اين طرح آسيب شناسي درست صورت نگيرد، نه تنها طرح شکست مي خورد، که آرزو و آمال يکصد ساله مردم براي توسعه با خطر مواجه خواهد شد.

منبع :الف

مطالب مرتبط
نظرات
ADS
ADS
پربازدید