همه فعالان اقتصادی بایستی با WTO آشنایی داشته باشند | اتاق خبر
کد خبر: 18707
تاریخ انتشار: 29 دی 1390 - 11:46
دکتر پدرام سلطانی نایب رئیس اتاق ایران که در این دوره از فعالیت هیات نمایندگان اتاق ها، از سوی هیات رئیسه اتاق ایران، مسئولیت نظارت عالیه بر عملکرد کمیسیون های تخصصی را عهده دار است، در سخنانی در جمع اعضای کمیسیون مدیریت واردات این اتاق به دلایل ایجاد کمیسیون واردات و تشکیل آن در این دوره پرداخت. به گزارش اتاق نیوز وی گفت: در یک نگاه تاریخی به اتاق ایران و اتاق های سراسر کشور، موضوع بازرگانی ماموریت اول و فلسفه ایجاد اتاق ها بوده است . اتاق های بازرگانی دنیا هم که سابقه 500 ساله دارند، بر محور بازرگانی شکل گرفته اند زیرا در آنزمان صنعت به شکل امروزی وجود نداشت. وی ادامه داد: اگر به ترکیب اعضای هیات نمایندگان هم توجه کنیم عدد قابل توجهی از اعضاء در بخش بازرگانی هستند و طبیعتاً بایستی کمیسیون های تخصصی بیشتری در امر تجارت تشکیل می شد که در این دوره سه کمیسیون تخصصی مدیریت واردات، توسعه صادرات و بازرگانی داخلی و خدمات توزیعی در بخش بازرگانی تأسیس گردند.. دکتر سلطانی موضوع مدیریت واردات را در این شرایط از ابعاد مختلفی موضوع جدی تلقی کرد و ادامه داد که بحث مدیریت واردات توسط مقامات عالی در کشور مطرح شد و اتاق هم فرایند فکری موجود را با تشکیل کمیسیون مدیریت واردات مورد توجه و اهمیت قرار داد. پرداختن به موضوع سازمان جهانی تجارت در اتاق نهادینه نشده است او افزود: موضوعی همچون سازمان جهانی تجارت در مقایسه با موضوعات کمیسیونهای اتاق ایران موضوعی فوق تخصصی قلمداد می گردد و به عنوان موضوع مشترک بین کمیسیونها بایستی مطرح شود. این موضوع هنوز در اتاق نهادینه نشده  و بایستی این گونه موضوعات برنامه محور در کمیسیونهای اتاق  مورد توجه قرار گیرند. وی موضوع اصلی در پیوستن ایران به WTO را مربوط به واردات دانست و گفت: آمادگی صنایع ما برای پیوستن به WTO بسیار مهم است. او توصیه کرد که این موضوع محدود به دوره 2 ساله کنونی نباشد و در دور بعدی نیز بر روی آن کار شود. همه فعالان اقتصادی بایستی با WTO آشنایی داشته باشند سلطانی با اشاره به اینکه همه فعالان اقتصادی بایستی با WTO  آشنایی داشته باشند، افزود: متاسفانه در این بخش شکاف عمیقی بین دانش و بینش بخش خصوصی و واقعیت WTO وجود دارد. کما اینکه در دوره قبل کمیسیون WTO قصد برگزاری دوره های آموزشی در اتاقهای شهرستانها را داشت اما متاسفانه از طرف اعضاء اتاق با استقبال مواجه نشد. نایب رئیس اتاق ایران با ذکر این نکته که فرآیند الحاق به WTO فرایندی طولانی است افزود: ما همگی بایستی به آن احاطه پیدا کرده و در بنگاه ها این دانش و بینش را پیاده سازی کنیم. دکتر سلطانی با اشاره به جایگاهی که اکنون، اتاق در کشور دارد ادامه داد: اتاق ابزارهای مشخص و محدودی دارد برای اینکه تصمیمات و خواسته های بخش خصوصی بتواند در بخش اجرایی نمود پیدا کند اما استراتژیهایی برای اتاق تعیین شده است تا با ایجاد ساز و کارهایی از نظر ساختاری و منابع انسانی و ...، اتاق تقویت شود تا در مسیری که از لحاظ قانونی عهده دار آن است به نتایج خوبی برسد.  
مطالب مرتبط
نظرات
ADS
ADS
پربازدید