قاچاق در اولين ضربه توليد را نشانه مي‌رود | اتاق خبر
کد خبر: 19439
تاریخ انتشار: 12 بهمن 1390 - 11:17
رييس شوراي اصناف كشور گفت: از آنجايي كه كد رهگيري كالا عامل شناسايي كالاي قانوني و غيرقاچاق از قاچاق به شمار مي رود لذا بايد در اين زمينه اطلاع رساني جامعي به مردم صورت گيرد تا هم مردم در جريان امر قرار بگيرند و هم اصل حمايت از حقوق مصرف كننده در اين طرح به نحو شايسته‌اي اتفاق بيفتد. قاسم نوده فراهاني ‌ اظهار كرد: اگر مردم در جريان طرح كد رهگيري كالا قرار بگيرند، از اجراي اين قانون حمايت و از خريد كالاي قاچاق جلوگيري مي‌كنند. وي افزود: در حال حاضر تنها در حوزه اصناف اين موضوع را اطلاع رساني كرديم و لازمه‌اش اين است كه وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان حمايت و ساير دست‌اندركاران امر اهميت و مزيت كد رهگيري را براي مردم تشريح و اطلاع رساني كنند تا اجراي طرح با مشكل مواجه نشود و كسي هم متضرر نشود. رييس شوراي اصناف كشور در ادامه از قاچاق به عنوان پديده‌اي مخرب در تمام دنيا ياد كرد و گفت: پديده قاچاق در اولين ضربه توليد مملكت را نشانه مي رود و به توليدكنندگان صدمه زده و بسياري از واحدهاي توليدي را به تعطيلي مي كشاند. وي با بيان اينكه بسياري از كالاهايي كه در كشور توليد مي‌شود به لحاظ قيمت‌گذاري و قيمت تمام شده بالا است،‌ از دولتمردان خواست تا براي اين قضيه فكري كنند و چاره‌اي بينديشند تا توليدكننده ايراني بتواند با كالاي مشابه رقابت كند. نوده فراهاني تصريح كرد: اگر به مردم اطلاع رساني شود كه ايراني كالاي ايراني بخر و در عين حال كيفيت توليدات داخلي را بالا ببريم مردم ديگر به دليل پايين بودن كيفيت به كالاهاي خارجي روي نمي آورند! رييس شوراي اصناف كشور تامين مواد اوليه و مورد نياز توليدكننده را در كاهش قيمت تمام شده موثر خواند و افزود: با اعمال تخفيفات در عوارض و حقوق گمركي، واحدهاي توليدي قادربه مقابله با كالاهاي مشابه وارداتي خواهند بود و با مهار قاچاق رونق اشتغالزايي، جلب سرمايه‌گذاري در بخش توليد، جلوگيري از خروج ارز و دستيابي دولت به حقوق حقه خود را شاهد خواهيم بود. وي در پايان با بيان اينكه مبارزه با قاچاق عزم ملي مي طلبد، تصريح كرد: اصناف آخرين حلقه ارتباط با مصرف كنندگان هستند ولي از آنجا كه سوزاندن ريشه قاچاق عزم ملي مي خواهد، گمركات و سازمانهاي مرتبط و تمام دستگاههاي اجرايي كشور بايد به كمك هم آمده و براي ريشه كن كردن پديده شوم قاچاق كه خواست همه آحاد ملت است وارد عمل شوند. منبع:ایسنا
مطالب مرتبط
نظرات
ADS
ADS
پربازدید