رشد اقتصادي اسمي 20.8، رشد واقعي 5.8 درصد | اتاق خبر
کد خبر: 23103
تاریخ انتشار: 16 فروردین 1391 - 09:13
اتاق نیوز- اگر چه بر اساس برآوردهاي اوليه، توليد ناخالص داخلي كشور به قيمت پايه بر حسب قيمت‌هاي جاري از 3562 هزار ميليارد ريال در سال 1388 به 4304 هزار ميليارد ريال در سال 1389 افزايش يافت كه نشان دهنده 20.8 درصد رشد اسمي است، اما با توجه به تغييرات سطح عمومي قيمت‌ها،‌ آمارهاي مقدماتي بخش واقعي اقتصاد نشان دهنده آن است كه توليد ناخالص داخلي به قيمت‌هاي ثابت 1376 درسال 1389، 5.8 درصد افزايش يافته است. بر اساس گزارشي كه بانك مركزي به تازگي درباره اقتصاد ايران منتشر كرده است در سال 1388 رشد توليد ناخالص داخلي به قيمت‌هاي ثابت سه درصد بود. بر اين اساس رشد توليد ناخالص داخلي كشور در سال 1389 به قيمت‌هاي ثابت در مقايسه با عملكرد سال گذشته آن حدود 2.8 واحد درصد افزايش يافت. بر اساس برآوردهاي اوليه در سال 1389 گروه‌هاي صنايع و معادن،‌خدمات، كشاورزي و نفت به ترتيب با 2.5، 2.1، 1.1 و 0.2 واحد درصد سهم از رشد، بيشترين اثر را بر افزايش توليد ناخالص داخلي به قيمت هاي ثابت داشتند. در گروه صنايع و معادن ، بخش‌هاي صنعت و ساختمان به ترتيب با دو و 0.4 واحد درصد بيشترين سهم را در افزايش توليد ناخالص داخلي داشته و در گروه خدمات نيز بخش‌هاي بازرگاني، رستوران و هتل‌داري، حمل و نقل، انبارداري و ارتباطات و خدمات موسسات پولي و مالي به ترتيب با 1.1، 0.7 و 0.2 واحد درصد، بيشترين سهم را در افزايش توليد ناخالص داخلي داشتند. براساس برآوردهاي اوليه در سال 1389 هزينه هاي مصرف نهايي بخش‌هاي خصوصي و دولتي به قيمت‌هاي ثابت 1376 به ترتيب 1.9 و منفي 2.87 درصد رشد داشت. مقايسه نتايج به دست آمده در سال 1389 با نتايج سال قبل از آن نشان دهنده افزايش نرخ رشد هزينه‌هاي مصرفي خصوصي و كاهش نرخ رشد هزينه‌هاي مصرفي دولتي است. مقايسه نتايج حاصل از برآوردهاي سال 1389 نشان دهنده افزايش نرخ رشد تشكيل سرمايه ناخالص به ميزان 7.8 واحد درصد است. در اين سال تشكيل سرمايه ثابت ناخالص به قيمت‌هاي ثابت در ماشين‌آلات و ساختمان نسبت به سال قبل به ترتيب 6.2 و 7.8 درصد افزايش يافت. رشد تشكيل سرمايه در ساختمان عمدتا ناشي از اجراي پروژه مسكن مهر و افزايش پرداخت‌هاي عمراني دولت بوده است. با اين حال، مقايسه آمار سال‌هاي 1388 و 1389 حاكي از افزايش نرخ رشد تشكيل سرمايه در ساختمان به ميزان 11.4 واحد درصد است. نرخ رشد تشكيل سرمايه ثابت ناخالص در ماشين‌آلات و تجهيزات از 1.3 درصد در سال 1388 به 6.2 درصد در سال 1389 افزايش يافت. افزايش واردات كالاهاي سرمايه‌اي و بهبود عملكرد بخش صنعت از عوامل موثر بر افزايش نرخ رشد تشكيل سرمايه در ماشين‌آلات بوده است. به اين ترتيب در سال 1389، كل تشكيل سرمايه ثابت ناخالص از رشدي معادل 6.9 درصد برخوردار شد. منبع:ایسنا
مطالب مرتبط
نظرات
ADS
ADS
پربازدید