كارنامه سازمان خصوصي‌سازي ازابتداي سال ؛ 16هزار و804 ميليارد ريال واگذاري انجام شد | اتاق خبر
کد خبر: 285
تاریخ انتشار: 1 خرداد 1390 - 13:49

واگذاري‌ مزايده‌اي و بلوكي بيشترين رتبه را گرفت

 ارزش كل واگذاري‌هاي سازمان خصوصي سازي از ابتداي سال تا نيمه ارديبهشت ماه 16 هزار و 804 ميليارد ريال بود كه عمدتا به صورت مزايده و بلوكي انجام شد.

به گزارش خبرنگار بورس خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، آمار واگذاري‌هاي انجام شده از ابتداي سال تا 15 ارديبهشت ماه نشان مي‌دهد كه در اين مدت 19 شركت به ارزش 16 هزار و 804 ميليارد ريال واگذار شده است كه معادل 2.3 درصد از كل واگذاري‌ها بوده است.

گرچه طبق آمار، اين ميزان واگذاري به بخش خصوصي انجام شده و بخش تعاون و رد ديون سهمي تعلق نگرفته است، ولي بيشترين ميزان واگذاري ها نيز عليرغم شرايط بسيار مطلوب بورس و بازدهي 13.7 درصدي در فروردين از طريق مزايده صورت گرفته و در مقابل عطش خريداران شركت جديدي در بورس عرضه نشده است.

10 هزار ميليارد ريال مزايده‌اي فروخته شد

به اين ترتيب از 16 هزار و804 ميليارد ريال واگذاري انجام شده، 10 هزار و 203 ميليارد ريال معادل 1.4 درصد از كل واگذاري‌ها از طريق مزايده و پنج هزار و 807 ميليارد ريال معادل 0.8 درصد از كل واگذاري‌ها از طريق بورس انجام شد.

بازار فرابورس نيز در اين مدت 0.1 درصد از كل واگذاري‌ها را به خود اختصاص مي‌داد و توانست 764 ميليارد ريال واگذاري انجام دهد.

علاوه بر واگذاري‌هاي مزايده‌اي و عرضه نشدن سهام شركت‌هاي جديد در بورس، از ابتداي سال تاكنون بيشترين ميزان واگذاري به صورت بلوكي بوده و به عرضه تدريجي و ترجيحي، سهم اندكي تعلق گرفته است. به اين ترتيب از 16 هزار و 804 ميليارد ريال كه از ابتداي سال تا نيمه ارديبهشت ماه واگذار شده است 16 هزار و 213 ميليارد ريال معادل 2.2 درصد از كل واگذاري‌ها به صورت بلوكي بوده و تنها 587 ميليارد ريال معادل 0.1 درصد به صورت تدريجي واگذار شده است.

گروه يك جلوتر از گروه دو

آمار واگذاري‌هاي انجام شده نشان مي‌دهد كه بيشترين ميزان واگذاري‌ها نيز از گروه يك ماده دو قانون بوده است و از 16 هزار و 804 ميليارد ريال، 11 هزار و 257 ميليارد ريال معادل 1.5 درصد از كل واگذاري‌ها از شركت‌هاي گروه يك ماده دو و پنج هزار و 547 ميليارد ريال معادل 0.7 درصد از كل واگذاري‌ها از گروه دو ماده دو قانون بوده است.

وزارت نيرو پيشرو وزارتخانه ها

آمار واگذاري سهام به تفكيك وزارتخانه‌ها نشان مي‌دهد كه وزارت نيرو و از ابتداي سال تا نيمه ارديبهشت ماه با 10 هزار و 237 ميليارد ريال معادل 1.4 درصد پيشتاز ساير وزارتخانه‌ها بوده و مقام اول در واگذاري را به خود اختصاص داده است.

بعد از نيرو، وزارت قتصاد با واگذاري چهار هزار و 384 ميليارد ريال معادل 0.6 درصد از كل واگذاري‌ها در مقام دوم و وزارت نفت با هزار و 722 ميليارد ريال معادل 0.2 درصد از واگذاري‌ها در مقام سوم قرار گرفته است.وزارت صنايع نيز با 415 ميليارد ريال و وزارت راه با 46 ميليارد ريال واگذاري در مقام‌هاي بعدي ايستادند.

 در ميان وزارتخانه‌ها، وزارت ارتباطات، بازرگاني، جهاد كشاورزي، آموزش و پرورش و مسكن هيچ آماري از واگذاري بر جاي نگذاشته و همچنان در واگذاري شركت‌هاي زير مجموعه خود به كندي عمل مي‌كنند.

کلید واژه ها :
مطالب مرتبط
نظرات
ADS
ADS
پربازدید