مشکلات نظام کمونیستی | اتاق خبر
کد خبر: 307951
تاریخ انتشار: 20 دی 1394 - 22:20
اتاق خبر بررسی می کند
کمونیسم یک ایدئولوژی است که می‌کوشد بر اساس مالکیّت مشترک روش‌ها و ابزارهای تولید و در غیاب مالکیت خصوصی یک سازمان اجتماعی ضد دولت‌گرایی فاقد طبقه‌های اجتماعی را ترسیم کند.

اتاق خبر- کمونیسم یک ایدئولوژی است که می‌کوشد بر اساس مالکیّت مشترک روش‌ها و ابزارهای تولید و در غیاب مالکیت خصوصی یک سازمان اجتماعی ضد دولت‌گرایی فاقد طبقه‌های اجتماعی را ترسیم کند. کمونیسم را شاخه‌ای از مکتب سوسیالیسم می‌دانند.
با این حال این سیستم حکومتی و اقتصادی به مانند سیستم سرمایه داری منتقدان خود را داشته است. با هم نگاهی به بزرگترین ایرادات این سیستم می اندازیم:

خلاقیت بی ارزش است

در این سیستم افراد باید بر اساس همان الگویی که نظام حکومتی برای آنها تعیین کرده است فعالیت کنند. شاید برخی از افراد از جارو کردن کف زمین برای تمام عمر احساس خوشحالی کنند اما اکثر افراد خواهد تغییر و پیشرفت در زندگی خود هستند و این تنها به دلیل پول و مسائل مادی نیست بلکه شهرت، افتخار و کسب موفقیت عاملی است که افراد تلاش دارند که در زندگی به آن برسند.
شاید برخی علاقه داشته باشند که هنرمند، شاعر و نقاش شوند اما تمام اینها از نظر نظام کمونیستی بی ارزش است.

کار اجباری در مزارع اشتراکی


بدترین دوران کار اجباری در اتحاد جماهیر شوروی در بین سال های 1928 تا 1933 بود. این کار با هدف بهره کشی هرچه بیشتر از مناطق روستایی اطراف شهرهای صنعتی صورت گرفت. علت این کار این بود که صنایع روسیه نیاز زیادی به غذا برای کارگران داشتند. افرادی که در مقابل این زورگویی مقاومت می کردند با بی رحمی اعدام می شدند.
همین اتفاق در چین در بین سال های 1958 تا 1961 افتاد. غیرقانونی اعلام شدن کشاورزی خصوصی باعث شد که در دوران حکومت استالین و بر اساس تخمین ها در طول این زمان، در حدود 33 میلیون نفر به دلیل قحطی با مرگ روبرو شدند.

هیچ حقی ندارید !

کارل مارکس از ده قانون که در مرام نامه کمونیست آمده بود که شامل توزیع اجباری همه چیز از زمین گرفته تا اموال در بین مردم حمایت کرد. با این حال از دیدگاه مردم این نوعی دزدی به شمار می آمد. در این بین مردم مجبور به پیوستن به دولت جدید می شدند و حق مخالفت با آن را نداشتند.

البته این کار تحت قانون حق با قدرتمند است انجام می گرفت: افراد زیادی با اسلحه ابستاده اند و اموال شما را به خاطر سرزمین مادری تصاحب می کردند درست همانگونه که حکومت شوروی می گفت.

ترجمه از: محمد حسن گودرزی

منبع: Listverse

نظرات
ADS
ADS
پربازدید