پیام مدیرکل سازمان یونسکو به کنگره همکاری دولت، دانشگاه و صنعت | اتاق خبر
کد خبر: 310831
تاریخ انتشار: 1 بهمن 1394 - 14:09
نماینده یونسکو پیام مدیرکل سازمان یونسکو را در نوزدهمین کنگره همکاری دولت، دانشگاه و صنعت برای توسعه ملی قرائت کرد.

اتاق خبر- نماینده یونسکو پیام مدیرکل سازمان یونسکو را در نوزدهمین کنگره همکاری دولت، دانشگاه و صنعت برای توسعه ملی قرائت کرد.

در پیام ایرینا جئورجیوا بوکووا مدیرکل یونسکو که توسط محدثه محب حسینی نماینده یونسکو در نوزدهمین کنگره همکاری دولت، دانشگاه و صنعت برای توسعه ملی قرائت شد در خصوص دستور کار جهانی توسعه پس از ۲۰۱۵ آمده است: تضمین دسترسی به انرژی جدید، پایدار و قابل اطمینان برای همه، ارتقای رشد اقتصاد فراگیر و پایدار، اشتغال کامل و مولد و کار مناسب برای همه، ایجاد زیربناهای منعطف و بهبودپذیر، ارتقای صنعتی شدن فراگیر، پایدار و ترویج نوآوری، کاهش نابرابری در میان کشورها، ایجاد شهرها و استقرارات انسانی فراگیر، سالم، منعطف و بهبودپذیر و پایدار نیز از دیگر اهداف ویژه دستورکار توسعه پس از ۲۰۱۵ است.

این پیام تاکید کرده است: تضمین الگوهای تولید و مصرف پایدار، انجام اقدامات فوری برای مقابله با تغییر اقلیم واثرات آن، حفاظت و استفاده پایدار از اقیانوس ها، دریاها و منابع دریایی برای توسعه پایدار، محافظت، بازسازی و ترویج استفاده پایدار از اکوسیستم های خاکی هم از دیگر اهداف ویژه دستورکار توسعه پس از ۲۰۱۵ است.

در پیام مدیرکل سازمان یونسکو به کنگره همکاری دولت، دانشگاه و صنعت عنوان شده است: مدیریت پایدار جنگل ها، ترویج جوامع صلح طلب وفراگیر برای توسعه پایدار، تدارک و دسترسی به عدالت برای همه و ایجاد نهادهای موثر، پاسخگو و فراگیر در همه سطوح و تقویت ابزارهای اجرا و احیای شراکت جهانی برای توسعه پایدار از جمله اهداف ویژه دستورکار توسعه پس از ۲۰۱۵ است.

در این پیام همچنین آمده است: برای توسعه ملی در یک جهان که درگیر تحولات پرشتاب است، در زمانی که محدودیت منابع وجود دارد، ما باید در مهمترین پیش برندگان توسعه پایدارتر، حذف فقر و صلح مداوم متمرکز شویم.

این پیام می افزاید: من اعتماد دارم که همکاری در آموزش، فرهنگ، علوم، ارتباطات و اطلاعات یک نیروی قوی برای تحول و دگرگونی ساز است و دستورکار جهانی توسعه، تسهیل گر گفتگوهای دولت های عضو است و شامل ۶ جنبه یا بعد اساسی که شامل کرامت انسانی، مردم، سیاره، پیشرفت، اعتدال و شراکت هستند.

در این پیام  آمده است: دستور کار جدید توسعه وعده ای است که توسط رهبران به همه مردم در همه جای جهان کار برای مردم و پایان بخشیدن به فقر در همه اشکال آن است، یک دستور کار برای سیاره خانه مشترک ماست.

مدیرکل سازمان یونسکو  در پیام خود می گوید: پایان بخشیدن به گرسنگی، تأمین امنیت غذایی، بهبود تغذیه، ترویج کشاورزی پایدار، تضمین زندگی سالم بهداشتی، ارتقای رفاه برای همه در همه سنین، تضمین آموزش با کیفیت بر آب فراگیر، ارتقای فرصت های یادگیری مادام العمر برای همه، دستیابی به برابری جنسیتی و توانمند سازی زنان و دختران، تضمین دسترسی و مدیریت پایدار آب و سالم سازی آن برای همه از جمله اهداف ویژه دستورکار توسعه پس از ۲۰۱۵ است.

منبع: مهر 

کلید واژه ها :
نظرات
ADS
ADS
پربازدید