ثبت ۱۵۱ هزار میلیارد ریال افزایش سرمایه در بورس‌ طی ۱۰ ماه | اتاق خبر
کد خبر: 313574
تاریخ انتشار: 11 بهمن 1394 - 11:23
بالغ بر ۱۵۱ هزار و ۲۸۵ میلیارد و ۷۳۷ میلیون ریال افزایش سرمایه در ۱۰ ماه گذشته در بورس اوراق بهادار به سرانجام رسیده است.

اتاق خبر: از ابتدای امسال تا پایان دیماه در مدت 10 ماه، بالغ بر 151 هزار و 285 میلیارد و 737میلیون ریال افزایش سرمایه در بورس اوراق بهادار انجام شده که از این میزان 95 هزار و 431 میلیارد و 608 میلیون ریال از طریق مطالبات و آورده نقدی و 55 هزار و 854 میلیارد و 129 میلیون ریال از طریق سود انباشته‌ و اندوخته‌ها و صرف سهام بوده است.
  بنا بر این گزارش به نقل از تسنیم؛ در دیماه امسال 16034میلیارد ریال افزایش سرمایه در بورس اوراق بهادار انجام شده که 13484میلیارد ریال آن از طریق مطالبات و آورده نقدی و 2549 میلیارد ریال از طریق سود انباشته‌ و اندوخته‌ها و صرف سهام بوده است.
در آذرماه امسال نیز 38445 میلیارد ریال افزایش سرمایه در بورس اوراق بهادار انجام شده که 5045 میلیارد ریال آن از طریق مطالبات و آورده نقدی و 33 هزار میلیارد ریال از طریق سود انباشته‌ و اندوخته‌ها و صرف سهام بوده است.
همچنین در آبان ماه امسال 36007 میلیارد ریال افزایش سرمایه در بورس اوراق بهادار انجام شده که 31007 میلیارد ریال آن از طریق مطالبات و آورده نقدی و 5 هزار میلیارد ریال از طریق سود انباشته‌ و اندوخته‌ها و صرف سهام بوده است.
در مهرماه امسال نیز 11217 میلیارد ریال افزایش سرمایه در بورس اوراق بهادار انجام شده که 11202 میلیارد ریال آن از طریق مطالبات و آورده نقدی و 15 میلیارد ریال از طریق سود انباشته‌ و اندوخته‌ها و صرف سهام بوده است.
در شهریور امسال نیز 19485 میلیارد و 105 میلیون ریال افزایش سرمایه در بورس اوراق بهادار انجام شده که 18868 میلیارد ریال آن از طریق مطالبات و آورده نقدی و 617 میلیارد ریال از طریق سود انباشته‌ و اندوخته‌ها و صرف سهام بوده است.
همچنین در مردادماه امسال 15636 میلیارد و 936 میلیون ریال افزایش سرمایه در بورس اوراق بهادار انجام شده که 4780 میلیارد ریال آن از طریق مطالبات و آورده نقدی و 10859 میلیارد ریال از طریق سود انباشته‌ و اندوخته‌ها و صرف سهام بوده است.
در تیرماه امسال نیز 2569 میلیارد و 557 میلیون ریال افزایش سرمایه در بورس اوراق بهادار انجام شده که 2312 میلیارد ریال آن از طریق مطالبات و آورده نقدی و 256 میلیارد ریال از طریق سود انباشته‌ و اندوخته‌ها و صرف سهام بوده است.
همچنین در خرداد 660 میلیارد ریال افزایش سرمایه در بورس اوراق بهادار انجام شده که 150 میلیارد ریال آن از طریق مطالبات و آورده نقدی و 510 میلیارد ریال آن از طریق سود انباشته‌ و اندوخته‌ها و صرف سهام بوده است.
در اردیبهشت ماه هم بالغ بر 5 هزار و 132 میلیارد و 347 میلیون ریال افزایش سرمایه در بورس اوراق بهادار انجام شده که از این میزان 2 هزار و 670 میلیارد و 900 میلیون ریال از طریق مطالبات و آورده نقدی و 2 هزار و 461 میلیارد و 447 میلیون ریال از طریق سود انباشته‌ و اندوخته‌ها و صرف سهام بوده است.
همچنین بالغ بر 6 هزار و 94 میلیارد و 285 میلیون ریال افزایش سرمایه در فروردین ماه امسال در بورس اوراق بهادار انجام شده که از این میزان 5 هزار و 908 میلیارد و 825 میلیون ریال از طریق مطالبات و آورده نقدی و 185 میلیارد و 460 میلیون ریال از طریق سود انباشته‌ و اندوخته‌ها و صرف سهام بوده است.

نظرات
ADS
ADS
پربازدید