قیمت برنج در پائیز ۲.۸ درصد افزایش و نرخ ذرت ۳.۱ درصد کاهش یافت | اتاق خبر
کد خبر: 316577
تاریخ انتشار: 22 بهمن 1394 - 05:43
در بخش غلات در سه ماهه سوم سال 1394، متوسط قیمت ذرت دانه ای 9243 و برنج 70069 ریال بوده که به ترتیب نسبت به فصل مشابه سال قبل ۲.۸ درصد افزایش و ۳.۱۵ درصد کاهش داشته اند.

اتاق خبر: گزارش قیمت محصولات و هزینه خدمات کشاورزی پاییز 1394 منتشر شد.

بنا بر این گزارش به نقل از فارس؛ در بخش غلات در سه ماهه سوم سال 1394، متوسط قیمت ذرت دانه ای 9243 و برنج 70069 ریال بوده که به ترتیب نسبت به فصل مشابه سال قبل ۲.۸ درصد افزایش و ۳.۱۵ درصد کاهش داشته اند.

در بخش حبوبات در سه ماهه سوم سال 1394، متوسط قیمت لوبیا قرمز 37 هزار و 513 و لوبیا چیتی 46 هزار و 480 ریال بوده که به ترتیب نسبت به فصل مشابه سال قبل ۰.۱ و ۷.۲۳ درصد افزایش نشان می دهد.

در بخش محصولات جالیزی در سه ماهه سوم سال 1394، متوسط قیمت هندوانه 3110، خربزه 4141 و خیار 13 هزار و 200 ریال بوده که به ترتیب نسبت به فصل مشابه سال قبل ۲.۳۵، ۸.۲۲ و ۸.۱۲ درصد کاهش داشته است.

در بخش سبزی‌ها در سه ماهه سوم سال 1394، متوسط قیمت سیب زمینی 4107 و پیاز 6355 ریال بوده که به ترتیب نسبت به فصل مشابه سال قبل ۷.۵ درصد کاهش و ۳.۱۲ درصد افزایش داشته­ اند.

همچنین، متوسط قیمت گوجه فرنگی 7001 و بادمجان 8227 ریال بوده که به ترتیب ۱.۱۳ و ۶.۲۳ درصد نسبت به فصل مشابه سال قبل افزایش داشته اند.

در بخش محصولات علوفه‌ای در سه ماهه سوم سال 1394، متوسط قیمت یونجه 8726 و ذرت علوفه ای 1325 ریال بوده که به ترتیب نسبت به فصل مشابه سال قبل ۰.۲ درصد افزایش و ۲.۲۵ درصد کاهش داشته است.

در بخش میوه‌های هسته‌دار در سه ماهه سوم سال 1394، متوسط قیمت انار 15 هزار و 486 ریال بوده که نسبت به فصل مشابه سال قبل ۳.۴ درصد افزایش داشته است.  

در بخش میوه‌های دانه‌دار در سه ماهه سوم سال 1394، متوسط قیمت سیب درختی 10 هزار و 331 ریال بوده که نسبت به فصل مشابه سال قبل ۱.۲۷ درصد کاهش داشته است. متوسط قیمت انگور 15 هزار و 653 ریال بوده که ۷.۴ درصد نسبت به فصل مشابه سال قبل افزایش نشان می دهد.

در بخش دامداری سنتی در سه ماهه سوم سال 1394، متوسط قیمت یک کیلوگرم گوسفند و بره زنده 110 هزار و 631 ریال و یک کیلوگرم گاو پرواری زنده 116 هزار و 40 ریال بوده که به ترتیب نسبت به فصل مشابه سال قبل ۳.۷ و ۵.۹ درصد افزایش داشته است.

در بخش فراورده‌های دامی سنتی در سه ماهه سوم سال 1394، متوسط قیمت یک کیلوگرم شیر گوسفند 23 هزار و 913 بوده که ۸.۳۳ درصد نسبت به فصل مشابه سال قبل افزایش داشته است.

همچنین متوسط قیمت یک کیلوگرم شیر گاو 11 هزار و 730 ریال بوده که نسبت به فصل مشابه سال قبل ۵.۳ درصد افزایش داشته است.

در بخش هزینه خدمات ماشینی در سه ماهه سوم سال 1394، هزینه شخم زمین زراعی آبی 1 میلیون و 271 هزار و 940 ریال و هزینه شخم زمین زراعی دیم 956 هزار و 836 ریال بوده که به ترتیب نسبت به فصل مشابه سال قبل ۶.۱۳ و ۷.۱۴ درصد افزایش داشته است.

در بخش دستمزد نیروی کار در سه ماهه سوم سال 1394، هزینه کارگر میوه چین مرد 487 هزار و 6 ریال بوده که نسبت به سال قبل 3 درصد کاهش داشته و هزینه کارگر میوه چین زن 329 هزار و 956 ریال بوده که نسبت به فصل مشابه سال قبل ۸.۵ درصد کاهش داشته است.

همچنین، هزینه کارگر تنک کار مرد 484 هزار و 808 و  هزینه کارگر تنک کار زن 217 هزار و 325 ریال بوده که به ترتیب نسبت به فصل مشابه سال قبل 6 درصد افزایش و ۱.۳۸ درصد کاهش داشته است.

 

کلید واژه ها :
نظرات
ADS
ADS
پربازدید