دریافت تسهیلات از بانک‌ها بدترین مولفه | اتاق خبر
کد خبر: 321621
تاریخ انتشار: 9 اسفند 1394 - 00:47
مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی به بررسی مولفه‌ای ملی محیط کسب و کار ایران پرداخت.

اتاق خبر: مرکز پژوهش‌های مجلس مولفه های ملی محیط کسب و کار در ایران را از منظر 271 تشکل اقتصادی سراسر کشور مورد ارزیابی قرار داد.

بنا بر این گزارش به نقل از فارس؛  پایش محیط کسب و کار در تابستان 1394 ارزیابی 271 تشکل اقتصادی سراسر کشور ازمولفه های ملی محیط کسب و کار در ایران انجام شده است.

دفتر مطالعات اقتصادی این مرکز با تشریح نتایج بررسی های خود می گوید: برآیند (میانگین وزنی) ارزیابی 271 تشکل اقتصادی سراسر کشور از 21 مولفه ملی محیط کسب و کار ایران در تابستان 1394 ، نمره 5/81 از 10 (10 بدترین ارزیابی) بوده است که اندکی مناسب تر از ارزیابی بهار 1394 (با میانگین 5/87 ) است.

همچنین تشکل های مشارکت کننده در این پیمایش ، محیط کسب و کار ایران در تابستان 1394 را در مقایسه با فصل مشابه سال قبل (تابستان 1393 با میانگین 5/76 از 10) اندکی نامساعدتر ارزیابی کرده اند.

این مطالعه نشان می دهد از نظر تشکل های اقتصادی مشارکت کننده در تهیه این گزارش، برآیند ارزیابی مولفه های ملی محیط کسب و کار در ایران طی تابستان 1394 همچنان در وضعیت نامساعد (5/81 از 10) قرار داشته است.

در این مطالعه، به ترتیب سه مولفه «مشکل دریافت تسهیلات از بانک ها»، «ضعف بازار سرمایه در تامین مالی تولید و نرخ بالای تامین سرمایه از بازار غیررسمی» و «وجود مفاسد اقتصادی در دستگاه های حکومتی» نامناسب تر از بقیه مولفه ها ارزیابی شده اند و مولفه های «ضعف زیرساخت های تامین برق»، «ضعف زیرساخت های حمل و نقل» و «ضعف نظام توزیع و مشکلات رساندن محصول به دست مصرف کننده» نسبت به سایر مولفه ها در تابستان 1394 مساعدتر ارزیابی شده اند.

تشکل های اقتصادی استان های البرز، کردستان، کهگیلویه و بویراحمد و کرمانشاه به ترتیب با میانگین ارزیابی 7/91، 7/35 7/16 و 7/07 مجموعا ارزیابی بدتر و تشکل های اقتصادی استان های اردبیل، سیستان و بلوچستان، یزد و قزوین به ترتیب با میانگین ارزیابی 4/48 ، 5/35 ، 5/41 و 5/47 مجموعا ارزیابی بهتری نسبت به تشکل های سایر استان ها از وضعیت مولفه های محیط کسب و کار در تابستان 1394 ارائه کرده اند.

همچنین وضعیت محیط کسب و کار ایران در تابستان 1394 بر اساس نظریه عمومی کارآفرینی شین، 5/72 از 10 (عدد 10 بدترین ارزیابی) ارزیابی شده است. به طوری که میانگین ارزیابی محیط اقتصادی (شامل محیط مالی، محیط اقتصاد کلان، ساختار تولید و محیط جغرافیایی) 5/79 و میانگین ارزیابی محیط نهادی (شامل محیط سیاسی، محیط حقوقی، محیط فرهنگی، ساختار دولت و محیط فناوری) 5/65 می باشد که همچنان حاکی از بدتربودن ارزیابی محیط اقتصادی نسبت به محیط نهادی است.
گزارش های فصلی پایش محیط کسب و کار ایران از تابستان 1389 به طور مستمر با همکاری تشکل های اقتصادی سراسر کشور توسط مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی تهیه و منتشر می شود.

این گزارش‌ها، ارزیابی تشکل های اقتصادی ایران از 21 مولفه ملی محیط کسب و کار در ایران را با ابزار پرسشنامه استخراج و ارائه می‌کند.
در پرسشنامه این مطالعه معمولا یک یا دو سوال گزینه دار درباره مسائل روز محیط کسب و کار از تشکل های اقتصادی پرسیده می شود. در پرسشنامه تابستان 1394 ، تغییر در میزان فروش و قیمت مواد اولیه در شرکت های عضو تشکل ها در نیمه اول سال جاری نسبت به نیمه اول سال گذشته پرسش شده بود.

در جواب به این دو سوال حدود 63 درصد از تشکل های مشارکت کننده در تهیه این گزارش، پاسخ دادند که فروششان کمتر شده است و حدود 51 درصد پاسخ دادند که قیمت مواد اولیه شان افزایش یافته است.

94109

نظرات
ADS
ADS
پربازدید