انتشار بولتن مسائل روز اقتصادی بهمن ماه توسط معاونت اقتصادی اتاق ایران | اتاق خبر
کد خبر: 321921
تاریخ انتشار: 10 اسفند 1394 - 00:25
بولتن مسائل روز اقتصادی بهمن ماه توسط معاونت اقتصادی اتاق ایران منتشر شد.

اتاق خبر: در این شماره، دو گزارش با عناوین ذیل مورد بررسی قرار گرفته اند:
1- برداشتن تحریم­ های اقتصادی، اثرات جهانی و واکنش­ های راهبردی
2- چرا رشد سریع ترکیه پایان یافت؟ یک دیدگاه نهادی

بنا بر این گزارش به نقل از اتاق ایران؛

گزارش اول؛ ترجمه مقاله اخیر (فوریه 2016) دفتر اقتصاددانان ارشد منطقه منا در گروه بانک جهانی است. نظر به برنامه ریزی­ های جامعه جهانی برای رفع تحریم ­های اقتصادی علیه ایران و به­ منظور ارائه تصویری از نحوه اثرگذاری این رویداد بر اقتصاد داخلی و جهانی، این مقاله در معاونت اقتصادی اتاق، ترجمه و از طریق سایت مرکز تحقیقات در دسترس عموم، قرار گرفته است. 

لازم به ذکر است که عمده نتیجه­ گیری­ های این مقاله در باب اثرپذیری اقتصاد جهانی از مسأله رفع تحریم های ایران، از منظر افزایش صادرات نفت و آثار آن بر قیمت ­های جهانی این محصول، ارائه شده ­اند.

 

گزارش دوم؛ ترجمه مقاله ­ای است که به نقش اقتصاد سیاسی در توضیح علل افت و خیز رشد اقتصاد ترکیه می­ پردازد. در این مقاله از منظر نهادی بررسی شده است که چرا علیرغم پیشرفت صورت­ گرفته در دوره 07 - 2002، عملکرد اقتصاد این کشور بعد از سال 2007 مستمرا تنزل یافته است.

نگارندگان مقاله، عدم توانمندی نهادهای جامعه مدنی و بخش خصوصی این کشور در دفاع از پیشرفت­ های اقتصادی و آزادی­ های به ­دست ­آمده در ابتدای دهه 2000 را در این تضعیف عملکرد، مؤثر می ­دانند.

در انتهای مقاله، الزامات نهادی مورد نیاز برای جلوگیری از عقب ­گرد اقتصاد ترکیه، ارائه شده ­اند که از این منظر مطالعه این گزارش می­ تواند حاوی نکات مفیدی برای بخش خصوصی کشور باشد.

94109

نظرات
ADS
ADS
پربازدید