تحلیل آمار صادرات غیرنفتی بهمن ماه 1394 بر اساس گواهی مبدأ | اتاق خبر
کد خبر: 322651
تاریخ انتشار: 12 اسفند 1394 - 01:04
از نظر ارزش صادرات نیز رتبه های اول تا چهارم به ترتیب به اتاق های تهران ، آبادان، اردبیل و کرمان با 325 ، 109، 65 و 63 میلیون دلار صادرات غیرنفتی اختصاص یافته است .

اتاق خبر: آمار گواهی مبدأ صادره از اتاق های سراسر کشور در بهمن ماه 1394 نشان می دهد که اعضای اتاق های رشت، تهران، تبریز و بندرعباس، به ترتیب با 1977، 1477، 483 و 389 عددگواهی مبدا صادره، بیشترین سهم را در مقدار محموله های صادراتی غیر نفتی با استفاده از فرم های گواهی مبدا کشور داشته اند.

بنا بر این گزارش به نقل از اتاق ایران،همچنین اتاق های تهران، اهواز، بندرعباس و آبادان با میزان تقریبی 1154 ، 883 ، 355 و 304 هزار تن بیشترین حجم صادرات را در همین ماه دارا می باشند .

از نظر ارزش صادرات نیز رتبه های اول تا چهارم به ترتیب به اتاق های تهران ، آبادان، اردبیل و کرمان با 325 ، 109، 65 و 63 میلیون دلار صادرات غیرنفتی اختصاص یافته است .

 نادر سیف مدیر امور توسعه اتاق های معاونت استان های اتاق ایران، در این خصوص گفت: عمده صادرات غیرنفتی ایران، با گواهی مبدأ صورت می گیرد که توسط اتاق های سراسر کشور صادر می شود. با این حال بخشی از صادرات نیز از مبادی خاص مانند بازارچه های مرزی صورت می گیرد که فاقد سند گواهی مبدأ است.

94109

نظرات
ADS
ADS
پربازدید