مشورت خواهی کمیسیون های تخصصی مجلس از اتاق و تشکل های اقتصادی | اتاق خبر
کد خبر: 324064
تاریخ انتشار: 17 اسفند 1394 - 18:14
قانون اصلاح موادی از قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی «با موضوع نحوه رسیدگی به طرح‌ها و لوایح تقدیمی و عندالزوم ارائه پیشنهادات از سوی اتاق‌های سراسر کشور به عنوان نماینده بخش‌خصوصی با التفات به ماده 146 آیین نامه مذکور» اعلام شد.

اتاق خبر: قانون اصلاح موادی از قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی «با موضوع نحوه رسیدگی به طرح‌ها و لوایح تقدیمی و عندالزوم ارائه پیشنهادات از سوی اتاق‌های سراسر کشور به عنوان نماینده بخش‌خصوصی با التفات به ماده 146 آیین نامه مذکور» اعلام شد.

بنا بر این گزارش به نقل از اتاق ایران؛ در متن این قانون آمده است: «کمیسیون اصلی موظف است در رسیدگی به طرح‌ها و لوایح از وزرا و یا بالاترین مقام دستگاه‌های اجرائی مرتبط با موضوع، مرکز پژوهش‌ها، دیوان محاسبات، نمایندگان کمیسیون‌های فرعی و نمایندگانی که در موعد مقرر پیشنهاد خود را ارائه کرده‌اند و عندالزوم نماینده بخش‌خصوصی اعم از اتاق‌های سراسر کشور، تعاون، اصناف، تشکل‌های کارگری‌، انجمن‌ها و اتحادیه‌ها و مجامع صنفی، صنعتی، معدنی و کشاورزی حسب مورد دعوت کرده و پس از رسیدگی گزارش خود را در مهلت مقرر به هیأت رئیسه مجلس تقدیم کند.»

این قانون در در روزنامه رسمی شماره 20665 مورخ 24 بهمن ماه 1394 منتشر شده است.

94109

نظرات
ADS
ADS
پربازدید