آخرین آمار از تورم کالاهای صادراتی | اتاق خبر
کد خبر: 324070
تاریخ انتشار: 17 اسفند 1394 - 18:48
براساس آمار اطلاعات منتشر شده از مرکز آمار ایران قیمت کالاهای صادراتی ‌طی سه سال(1391تا 1393) افزایشی بوده است.

اتاق خبر: شاخص قیمت کالاهای صادراتی (ریالی، 1390=100) در سال‌های 1391، 1392، 1393 به ترتیب برابر با 119.6، 154.5 و 171 است که درصد افزایش آنها نسبت به سال قبل به ترتیب برابر با 19.6، 29.2 و 10.7 درصد است.

بنا بر این گزارش به نقل از ایسنا؛ درصد تغییرات فصلی شاخص قیمت کالاهای صادراتی در فصل‌های بهار، تابستان، پاییز و زمستان سال 1391 به ترتیب برابر با سه درصد، صفر درصد، هفت درصد و 24.8 درصد است.

درصد تغییرات فصلی در فصل بهار، تابستان، پاییز و زمستان سال 1392 به ترتیب برابر با 2.3، 2.4، 3.2 و 2.8 درصد است. همچنین درصد تغییرات فصلی در فصل بهار، تابستان، پاییز و زمستان سال 1393 به ترتیب برابر با 3.1، 1.4، 2.5 و 2.7 درصد است.

شاخص قیمت کالاهای صادراتی (دلاری، 1390=100) در سال‌های 1391، 1392 و 1393 به ترتیب برابر با 103، 107.6 و 112.8 است که درصد افزایش آنها نسبت به سال قبل به ترتیب برابر با 3، 4.4 و 4.8 درصد است.

درصد تغییرات فصلی شاخص قیمت کالاهای صادراتی در فصل‌های بهار، تابستان، پاییز و زمستان سال 1391 به ترتیب برابر با 1.3، منفی 0.2، 1.3 و منفی 0.5 درصد است. درصد تغییرات فصلی در فصل‌های بهار، تابستان، پاییز و زمستان سال 1392 به ترتیب برابر با 1.3، 1.7، 1.8 و 2.6 درصد است.

همچنین درصد تغییرات فصلی در فصل‌های بهار، تابستان، پاییز و زمستان سال 1393 به ترتیب برابر با 1.3، منفی 0.7، 1 و 0.8 درصد است.

شاخص گروه‌های اصلی صادراتی (ریالی، 1390= 100) در سال 1393 به شرح زیر است:

شاخص گروه «حیوانات زنده و مصنوعات حیوانی» 195.7 است که نسبت به سال 1392 نزدیک به 9.3 درصد افزایش داشته است. شاخص گروه «محصولات نباتی» 156.3 اس ت که نسبت به سال 1392، 5.4 درصد افزایش داشته است.

شاخص گروه «چربی‌ها و روغن‌های حیوانی نباتی» 138.5 است که نسبت به سال 1392، 0.8 درصد افزایش داشته است. شاخص گروه «محصولات صنایع غذایی» 311.3 است که نسبت به سال 1392، 26.4 درصد افزایش داشته است.

همچنین شاخص گروه «محصولات معدنی» 103.4 است که نسبت به سال 1392، 4.6 درصد کاهش داشته است. شاخص گروه «محصولات صنایع شیمیایی یا صنایع وابسته به آن» 151.7 درصد است که نسبت به سال 1392، 11.3 درصد افزایش داشته است.

شاخص گروه «محصولات پلاستیکی و اشیاء ساخته شده» 232.7 است که نسبت به سال 1392، 16.6 درصد افزایش داشته است. شاخص گروه «پوست خام، چرم، پوست‌های نرم و غیره» 253.8 و نسبت به سال 1392، 14.8 درصد افزایش یافته است.

شاخص گروه «چوب و اشیاء چوبی، زغال چوب و غیره» 163.6 است که نسبت به سال 1392، 28 درصد افزایش داشته است. شاخص گروه «خمیر چوب یا سایر مواد الیافی سلولزی» 219.9 است که نسبت به سال 1392، 14.2 درصد افزایش داشته است.

شاخص گروه «مواد نسجی و مصنوعات از این مواد» 471.7 است که نسبت به سال 1392، 27.5 درصد افزایش یافته است. همچنین شاخص گروه «کفش، کلاه، چتر آفتابی و غیره» 411.6 درصد است که نسبت به سال 1392 نزدیک به 29.9 درصد افزایش یافته است.

شاخص گروه «مصنوعات از سنگ، گچ و سیمان و غیره» 143 است که نسبت به سال 1392، شش درصد افزایش داشته است. شاخص گروه «مروارید طبیعی یا پرورنده، سنگ‌های گرانبها» 107.7 ؟؟؟ درصد است که نسبت به سال 1392، 3.5 درصد افزایش یافته است.

شاخص گروه «فلزات معمولی و مصنوعات آنها» 165.3 است که نسبت به سال 1392، 9.3 درصد افزایش داشته است. شاخص گروه «ماشین‌آلات و وسائل مکانیکی، ادوات برقی» 276.1 است که نسبت به سال 1392، 27.1 درصد افزایش داشته است.

همچنین شاخص گروه «وسائل نقلیه زمینی، هوایی، آبی و غیره» 254 است که نسبت به سال 1392، 13.5 درصد افزایش داشته است. شاخص گروه «آلات و دستگاه‌های اپتیک، عکاسی و غیره» 212.8 است که نسبت به سال 1392، 15.5 درصد افزایش داشته است.

شاخص گروه «کالاها و مصنوعات گوناگون» 371.4 است که نسبت به سال 1392 نزدیک به 33.3 درصد افزایش داشته است. شاخص گروه «اشیاء هنری، اشیا کلکسیون و عتیقه» 138.3 است که نسبت به سال 1392، 0.9 درصد افزایش داشته است.

همچنین شاخص مقدماتی قیمت کالاهای صادراتی «ریالی، 1390= 100» در فصل‌های بهار، تابستان سال 1394 به ترتیب برابر 184.1 و 199.9 است که درصد افزایش آنها نسبت به فصل قبل به ترتیب برابر با 3.9 و 8.6 درصد است.

در حالی که شاخص مقدماتی قیمت کالاهای صادراتی (دلاری، 1390=100) در فصل‌های بهار و تابستان 1394 به ترتیب برابر است با 115.7 و 121.7 درصد است که درصد افزایش آنها نسبت به فصل قبل به ترتیب برابر است با 1.7 واردات 5.2 درصد است.

94109

نظرات
ADS
ADS
پربازدید