Performancing Metrics

جزئیات خرج 417 هزار میلیارد وام بانکی | اتاق خبر
کد خبر: 338934
تاریخ انتشار: 13 اردیبهشت 1395 - 19:20
از مجموع 471 هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداختی بانکها در سال گذشته بالغ بر 260 هزار میلیارد آن در سرمایه در گردش بخشهای اقتصادی خرج شده است.

اتاق خبر: عملکرد شبکه بانکی در سال گذشته نشان می‌دهد که میزان تسهیلات دهی نسبت به 340 هزار میلیارد تومان سال 1393 حدود 22 درصد افزایش یافته که خود حاکی از شکستن رکورد وام دهی بانکهاست.

اما با توجه به شرایط حاکم بر اقتصاد و نیاز به تامین نقدینگی واحدهای اقتصادی و تاکید بر تمرکز بانکها بر این موضوع، آمارها نشان می دهد که حدود 63 درصد از کل تسهیلات پرداختی به سرمایه در گردش اختصاص داشته که رقمی حدود 263 هزار میلیارد تومان از مجموع 417 هزار میلیاردی را تشکیل می دهد.

بررسی جزئیات تسهیلات پرداختی از این حکایت دارد که صنعت و معدن بالاترین میزان دریافت را در بین واحدهای اقتصادی دریافت کرده است. به‌طوری که این بخش از حدود 122 هزار میلیارد تومان منابع دریافتی حدود 100 هزار میلیارد به تامین سرمایه در گردش اختصاص داده که حاکی از تخصیص 38.1 درصد از کل منابع پرداخت شده به سرمایه در گردش تمام بخش‌های اقتصادی به حوزه صنعت و معدن ‌است.

این در حالی است که بخش مسکن و ساختمان حدود 43 هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی دریافت کرده که حدود 20 درصد این مبلغ یعنی حدود 8600 میلیارد تومان به سرمایه در گردش و 16 هزار میلیارد به خرید مسکن تعلق دارد. این در حالی است که در سال گذشته با توجه به تصویب و اجرای مصوبات جدید مربوط به تسهیلات وام بانکی در حوزه مسکن انتظار رشد منابع دریافتی در این بخش نیز وجود داشت.

اما در حوزه بازرگانی نزدیک به 57 هزار میلیارد تومان تسهیلات اعطا شده که 40 هزار میلیارد آن به تامین نقدینگی اختصاص پیدا کرده است که معادل 70 درصد از کل وام‌های اعطایی در این بخش است.

در حوزه کشاورزی نیز 35 هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداختی وجود دارد که سهم سرمایه در گردش در این بین حدود 24 هزار میلیارد تومان معادل 67.8 درصد کل این منابع است.

بنا بر این گزارش، حوزه خدمات حدود 160 هزار میلیارد تومان از مجموع 417 هزار میلیاردی وام‌های بانکی را دریافت کرده که 56 درصد این رقم یعنی معادل 90 هزار میلیارد تومان در تامین سرمایه در گردش صرف شده است.

در مجموع عملکرد بانک‌ها نشان می‌دهد که از 417 هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداختی در سال گذشته 42 هزار میلیارد معادل 10.1 درصد به "ایجاد"، 71هزار میلیارد (1.7 درصد) "تعمیر"، 23 هزار میلیارد ( 5.5 درصد ) "توسعه"، 37 هزار میلیارد (9 درصد) "خرید کالای شخصی"، 19 هزار میلیارد معادل 46 درصد به "خرید مسکن" و 25 هزار میلیارد (شش درصد) به سایر بخش‌ها اختصاص داده است. در عین حال که عمده این مبلغ یعنی حدود 263 هزار میلیارد تومان سهم سرمایه در گردش واحدهای اقتصادی بوده است.

منبع:ایسنا

کلید واژه ها :
نظرات
ADS
ADS
پربازدید