مرکز آمار: رشد اقتصادی پارسال 0.9 درصد شد | اتاق خبر
کد خبر: 344014
تاریخ انتشار: 30 اردیبهشت 1395 - 08:39
مرکز آمار اعلام کرد: نرخ رشد محصول ناخالص داخلی بدون نفت (به قیمت بازار) سال 1394 بر پایه نتایج حساب های ملی مرکز آمار ایران به 0.9 درصد رسید.

اتاق خبر - به گزارش مرکز آمار ایران، رشد اقتصادی گروه کشاورزی 5.4 درصد، گروه صنعت منهای 2.2 و گروه خدمات 0.2درصد محاسبه شد. همچنین محصول ناخالص داخلی به قیمت بازار یک درصد و محصول ناخالص داخلی بدون نفت به قیمت بازار 0.9درصد بود.
بر پایه نتایج حساب‌های ملی فصلی مرکز آمار ایران، برای 9 ماهه پارسال نرخ رشد محصول ناخالص داخلی (به قیمت بازار) هفت دهم درصد اعلام شده بود.
نرخ رشد در این مدت برای رشته فعالیت‌های گروه کشاورزی 3.2 ، گروه صنعت منفی 1.2 و فعالیت‌های گروه خدمات منفی 0.3 درصد بود.
بر اساس این گزارش، محصول ناخالص داخلی (به قیمت بازار) 0.7 درصد و محصول ناخالص داخلی بدون نفت (به قیمت بازار) نیز 0.7 درصد شد.

ایرنا

94110

نظرات
ADS
ADS
پربازدید