بوييدن اين گياه، حافظه را تقويت مي کند | اتاق خبر
کد خبر: 346999
تاریخ انتشار: 10 خرداد 1395 - 10:41
استشمام کردن گياهان مي تواند به بيماران کمک کند که داروي خود را سر وقت مصرف کنند و يا حتي به افراد فراموشکار کمک کند تا تولد دوستانشان را سر وقت تبريک بگويند.

به گزارش اتاق خبر،در يک سري آزمايشهاي انجام شده با روغن عصاره رزماري، مشخص شده است که اين گياه شانس به خاطرآوردن انجام کارهايي را در آينده 60 تا 75 درصد درمقايسه با افرادي که اين روغن را بو نکرده اند، افزايش داده است.

در يک سري آزمايشهاي انجام شده با روغن عصاره رزماري، مشخص شده است که اين گياه شانس به خاطرآوردن انجام کارهايي را در آينده 60 تا 75 درصد درمقايسه با افرادي که اين روغن را بو نکرده اند، افزايش داده است.
ساير تحقيقات نيز نشان مي دهد که اين روغن سطح هوشياري را افزايش داده و به تقويت حافظه بلند مدت کمک مي کند.
ارتباط رزماري با حافظه از مدتها پيش مطرح شده است به طوري که شکسپير اين مسئله را در نمايشنامه هملت هم مطرح کرده است. اين گياه در علم پزشکي مدرن به عنوان مسکن خفيف و مشکلات هاضمه و ميگرن به کار مي رود.
يک تيم از روانشناسان دانشگاه نورثومبريا در نيوکاسل بريتانيا اثرات روغن عصاره رزماري را بررسي کردند.
دکتر مارک ماس که قرار است نتايج اين تحقيقات را در همايش انجمن روانشناسي بريتانيا اعلام کند گفت: مزاياي استفاده از عطرها از طريق تحقيقات علمي مشخص مي شود.
وي افزود: در اين تحقيق ما روي حافظه مربوط به آينده متمرکز شديم، حافظه اي که دربرگيرنده توانايي به خاطر آوردن رويدادهايي است که قرار است در آينده رخ دهد و کارهايي که قرار است در آينده سر وقت انجام شوند. اين توانايي براي علمکرد روزانه حائز اهميت است.
روغن عصاره رزماري در اتاقي آزمايش شد که در آن يک دستگاه خوشبو کننده هوا وجود داشت تا 5 دقيقه پيش از ورود افراد مورد آزمايش روشن شد.
66 نفر در اين تحقيقات شرکت کردند که به طور تصادفي تعدادي از آنها در اتاقي با عطر رزماري و اتاقي بدون هيچ عطري قرار گرفتند.
در هرکدام از اتاقها شرکت کنندگان آزمايشي که مربوط به ارزيابي عملکرد حافظه مربوط به آينده بود را انجام دادند.
اين آزمايشها دربرگيرنده کارهايي چون پنهان کردن اشياء و درخواست راي يافتن آنها در پايان جلسه آزمايشي نيز بود. همه آزمايش شوندگان سلامت و بزرگسال بودند.
نتايج اين آزمايشها نشان مي داد که عملکرد شرکت کنندگان در اتاقي که عطر رزماري در آن به مشام مي رسد درباره کارهاي مربوط به حافظه آينده بهتر از عملکرد شرکت کنندگاني بوده است که در اتاق بدون عطر قرار داشتند.
تحقيقات پيشين نشان مي دهد که مولکولهاي فرار عصاره روغنها از راه بيني جذب جريان خوني مي شوند. اين مواد عصب بويايي را به طور مستقيم در بيني تحريک مي کند که اين امر در عملکرد مغز نيز تأثيرگذار است.

نظرات
ADS
ADS
پربازدید