Performancing Metrics

اولین مناقصه نفتی ایران در خلیج فارس برگزار می‌شود | اتاق خبر
کد خبر: 347866
تاریخ انتشار: 12 خرداد 1395 - 23:26
اولین مناقصه نفتی ایران در دوره پساتحریم به ارزش ۱۷۰ میلیون یورو و به منظور اجرای طرح حفاری ١۲حلقه چاه نفتی در سیری و افزایش ۱۰ هزار بشکه‌ای تولید نفت در خلیج فارس برگزار می‌شود.

اتاق خبر: اولین مناقصه نفتی ایران در دوره پساتحریم به ارزش ۱۷۰ میلیون یورو و به منظور اجرای طرح حفاری ١۲حلقه چاه نفتی در سیری و افزایش ۱۰ هزار بشکه‌ای تولید نفت در خلیج فارس برگزار می‌شود.

شرکت ملی نفت ایران امروز اعلام کرد: در راستای اجرایی کردن مصوبه هیات مدیره شرکت نفت در خصوص انجام پروژه حفاری، تعمیر ١۸ حلقه چاه تولید نفت منطقه سیری به روش EPDF، شرکت نفت فلات قاره ایران تهیه اسناد مناقصه این پروژه را در دستور کار خود قرار داده است.

روش باز پرداخت تعهدات مالی این پروژه در چارچوب ماده (١۲) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و از محل تولید نفت خام چاه‌ها در نظر گرفته شده است.

در زمان تحقق اهداف تولیدی، نیز ۵٠ درصد از ارزش افزایش تولیدات چاه‌ها بر اساس ماده (١۲) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور به پیمانکار بازپرداخت ‌شود.

هزینه سرمایه‌گذاری این پروژه، ١٧٠ میلیون یورو در طول ٣ سال بوده و بازپرداخت هزینه‌ها به میزان ۲١٠ میلیون یورو شامل اصل سرمایه‌گذاری و ۴٠ میلیون یورو هزینه بانکی از محل ۵٠ درصد ارزش افزایش تولیدات چاه‌ها در مدت زمان ٣ سال انجام می شود.

در این راستا به منظور تحلیل حساسیت پروژه، ارزیابی اقتصادی بر اساس قیمت نفت‌خام بشکه‌ای ۲٠، ٣۵، ۴٠ و ۵٠ یورو و کاهش سقف تولید چاه‌ها به میزان ٣٠ درصد انجام شده است.

نتیجه ارزیابی اقتصادی این پروژه نفتی ایران در خلیج فارس نشان می‌دهد که پروژه در قیمت نفت‌خام بالای ۲٠ یورو و تحقق اهداف تولیدی چاه‌ها بیش از ٧٠ درصد، دارای توجیه اقتصادی است.

درآمد حاصل از تولیدات چاه‌ها در طول ١٠ سال بهره‌برداری به ازای قیمت نفت خام ٣۵ یورو معادل ۸٧۸ میلیون یورو و خالص ارزش حال معادل ۲۵۸ میلیون یورو برآورد می‌شود.

منبع:مهر

کلید واژه ها :
نظرات
ADS
ADS
پربازدید