آزمون فدراسیون فوتبال در ماجرای نفت شمال! | اتاق خبر
کد خبر: 352079
تاریخ انتشار: 28 خرداد 1395 - 16:47
در تعطیلات لیگ برتر فو‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تبا‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ل، نفت هوس سفر به شمال کرده و به جاده زده است، اما فدراسیون فو‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تبا‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ل "ظاهرا" مخالف این ماجراست.

به‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ گزارش ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اتاق خبر، به نقل از ایسنا‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌، امتیاز تیم فو‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تبا‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ل نفت تهران به ملوان انزلی فروخته شد تا صدای اعتراض هواخواهان فو‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تبا‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ل تهران یک بار دیگر بلند شود. آنها خاطره پاس تهران را به یاد می‌آورند که از اوج قدرت سقوط کرد و حالا باید در دسته دوم بازی کند. در این میان اما مخالف‌های رفتن نفت به انزلی به مردم محدود نمی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود و فدراسیون فو‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تبا‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ل هم از مخالفان جدی مساله است؛ دست کم در ظاهر این گونه است.

در دوره قبلی فدراسیون فو‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تبا‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ل هم یک بار بحث انتقال نفت به خارج از تهران مطرح شد، اما هجمه شدید رسانه‌ها، رادیو، تلویزیون، کارشناسان و مسئولان سازمان لیگ مانع از آن شد که نفت، اراکی شود. در آن زمان شائبه سیاسی بودن مساله و دخالت آدم های سیاسی از جمله نمایندگان اراک در مجلس شورای اسلامی، دامنه اعتراض‌ها را به قدری بالا برد که نزدیک بود ماجرا به جاهای باریک کشیده شود.

این بار مساله خیلی با دفعه قبل فرق می‌کند؛ این مرتبه نفت را به جایی هبه نکرده‌اند،‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ بلکه در پروسه‌ای ظاهرا قانونی امتیازش را فروخته‌اند. این بار خریدار مدعی است و به هیچ وجه کوتاه نمی‌آید. مردم انزلی هم برای خریدن نفت، جشن و پایکوبی کرده‌اند. کاری به شکل بازگشت ملوان به لیگ برتر نداریم، اما وضعیت فو‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تبا‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ل ایران بیشتر شبیه میدان میوه و تره بار شده است. یکی فروشنده است و دیگری خریدار و این وسط عده‌ای دلال و برخی هم مثلا معترض‌اند.

فدراسیون فو‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تبا‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ل و سازمان لیگ نسبت به انتقال نفت به انزلی مخالف و معترض‌اند، اما نمی دانیم چرا این اعتراض را باور نمی‌کنیم. حداقل هنوز مسئولان رده بالای فو‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تبا‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ل کشور کاری نکرده‌اند که اعتراض‌شان باور پذیر شود.

از میانه‌های فصل پانزدهم لیگ برتر که بی پولی باشگاه نفت در مقیاس گسترده رسانه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای شد و مسئولان این باشگاه از تصمیم خود برای فروش امتیاز تیم خبر دادند، معلوم بود که وضعیت نفت در آخر فصل بحرانی خواهد بود. در انتهای فصل هم با سقوط ملوان به دسته پایین‌تر بحث فروش نفت به انزلی مطرح شد. در آن فضا هیچ صحبتی از مخالفت مسئولان نبود.

مزایده فروش نفت آغاز شد و باز هم هیچ کدام از مسئولان از مخالفت حرفی نزدند و فقط در پاسخ به دغدغه‌ رسانه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها در لفافه از در مخالفت در می آمدند.

حالا سوال مهم از فدراسیون فو‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تبا‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ل و سازمان لیگ این است که اعتراض و مخالفت خود را نسبت به رفتن نفت از تهران چطور پیگیری می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کنند؟

آیا فدراسیون فو‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تبا‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ل تنها برای دفع ترکش‌های رسانه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای و هجمه هواخواهان فو‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تبا‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ل به خودش، علم مخالفت با انتقال نفت را بر دوش گرفته است؟ آیا اعتراض مسئولان رده بالای فو‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تبا‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ل ایران به فروش نفت به انزلی واقعی است یا صرفا نمایشی برای دور کردن حاشیه‌ها از ساختمان خیابان سئول است؟

چیزی تا آغاز فصل جدید فو‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تبا‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ل ایران باقی نمانده و نفت در راه شمال است. فدراسیون فو‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تبا‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ل می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گوید که مخالف این سفر است، ولی در تهران مانده و گردش نفت در پیچ و خم جاده‌های شمال را تماشا می‌کند.

در روزهای آینده منتظر اقدام های عملی و تاثیرگذار مدعیان مخالفت با انتقال نفت از تهران به انزلی هستیم.

انتها‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ پیا‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌م/

کد: 94108

نظرات
ADS
ADS
پربازدید