جدایی انگلیس از اروپا و تاثیر آن بر ایران | اتاق خبر
کد خبر: 355587
تاریخ انتشار: 9 تیر 1395 - 11:27
صادق زیباکلام
جدایی انگلستان هیچ تاثیری در روابط ایران و بریتانیا نخواهد داشت و چیزی را نیز در این میان تغییر نخواهد داد.

اتاق خبر - صادق زیبا کلام استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران در یادداشتی برای اتاق خبر، به بررسی نتایج خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا پرداخت و در ادامه تاثیر این خروج را در روابط میان ایران و انگلستان بررسی کرد. در یادداشت زیباکلام آمده است:.
سردی حاکم بر روابط ایران و بریتانیا تا مادامی که تجدید نظری در سیاست خارجی ما و حرکت به سمت سیاست تنش زدایی رخ ندهد، ادامه خواهد یافت.
جدایی انگلستان هیچ تاثیری در روابط ایران و بریتانیا نخواهد داشت و چیزی را نیز در این میان تغییر نخواهد داد.
بنابراین نباید فکر کنیم چون انگلستان از این اتحادیه خارج می شود سعی خواهد کرد تا خود را به ما نزدیک تر نماید و چنین چیزی قطعا اتفاق نخواهد افتاد.
در عین حال گمان می رود که اتفاقاتی که بعد از اعلام نتایج رفراندوم صورت گرفته است به طریقی نشان دهنده ی این است که این تصمیم، تصمیمی نبوده است که با استقبال رهبران سیاسی انگلستان روبرو شده باشد.
همچنین نتیجه این رفراندوم نه با استقبال رهبران سیاسی انگلستان و نه با استقبال رهبران کشورهای مهم اروپا نیز مواجه نشده است.
این است که گمان می رود که در جریان مذاکرات برای چگونگی قطع روابط میان انگلستان و اتحادیه اروپا، عجله ای در کار نخواهد بود و این فرایند یک مسیر طولانی را هم با خواست انگلستان و هم طرف اروپایی طی کرده و طرفین اصراری بر اینکه این طلاق خیلی سریع اتفاق بیفتد، ندارند. بنابراین این طلاق و جدایی زمان بر خواهد بود.
در نهایت نیز آن چه که مربوط به روابط ایران و انگلستان می شود این است که تغییری در روابط ایران و انگلستان بوجود نیامده و همان وضعیتی که در جریان است، ادامه خواهد یافت.

94110ت

نظرات
ADS
ADS
پربازدید