گازرسانی به 340 روستای استان کرمانشاه در دولت یازدهم | اتاق خبر
کد خبر: 366922
تاریخ انتشار: 3 شهریور 1395 - 00:17
مدیرعامل شرکت گاز استان کرمانشاه گفت که از ابتدای دولت یازدهم تاکنون به 340 روستای استان گازرسانی شده در حالی که از سال 81 تا 91 فقط 213 روستای استان گازرسانی شده بود.

اتاق خبر:حمید فانی روز سه شنبه به مناسبت هفته دولت به تشریح عملکرد شرکت گاز استان کرمانشاه در دولت تدبیر و امید پرداخت.

**عملکرد 92
فانی در خصوص عملکرد سال 92 گفت که در این سال در مجموع 383 کیلومتر شبکه گذاری و 10 هزار و 848 علمک انشعاب گاز نصب شد و 33 هزار و 98 مشترک جدید ایجاد شده است.
وی افزود که در سال 92 همچنین شهرهای شاهو و بان وره به شبکه گاز متصل شدند.
فانی از گازرسانی به 41 روستا در سال 92 خبر داد و گفت: در نتیجه ضریب نفوذ گاز رسانی به روستاهای استان از 29 درصد به 31 درصد ارتقا یافت.
وی از احداث چهار جایگاه CNG و نیز زیرپوشش قرار دادن 164 واحد صنعتی و گازدارشدن یک شهرک صنعتی در سال 92 خبر داد و گفت: در مجموع در سال 92 توانستیم 566 میلیارد ریال اعتبار سرمایه ای جذب کنیم.

**عملکرد سال 93
مدیرعامل شرکت گاز استان کرمانشاه در ادامه از شبکه گذاری 648 کیلومتر در سال 93 گفت و افزود: در این سال هفت هزار و 392 انشعاب علمک نصب و در مجموع 36 هزار و 81 مورد اشتراک پذیری انجام شد.
فانی افزود که در سال 93 ضمن احداث 6 کیلومتر خطوط انتقال گاز، شهر هلشی نیز به شبکه گاز وصل شد.
به گفته وی، 72 روستا در سال 93 گازرسانی شد و در نتیجه ضریب نفوذ روستایی از 31 درصد به 35 درصد ارتقا داده شد.
فانی در ادامه از احداث سه جایگاه CNG، زیرپوشش قرار گرفتن 177 واحد صنعتی و گازدار شدن یک شهرک صنعتی در سال 93 خبر داد.
به گفته وی، در این سال در مجموع 865 میلیارد ریال اعتبار سرمایه ای جذب شد.

**عملکرد سال 94
مدیرعامل شرکت گاز استان کرمانشاه در خصوص عملکرد سال 94 نیز گفت: با 530 کیلومتر شبکه گذاری و ایجاد انشعاب 12 هزار و 957 علمک توانستیم 30 هزار و 667 مشترک جدید ایجاد کنیم.
به گفته فانی، در سال 94 همچنین چهار کیلومتر خطوط انتقال گاز احداث شده است.
وی افزود: در این سال 213 روستا از نعمت گاز برخوردار شدند که در نتیجه ضریب نفوذ روستایی ما از 35 درصد به 46 درصد افزایش داشته است.
به گفته وی در سال 94 همچنین پنج جایگاه CNG احداث شد و 196 واحد صنعتی تحت پوشش قرار گرفته است.
وی جذب اعتبارات سرمایه ای سال 94 را 855 میلیارد ریال عنوان کرد.
مدیرعامل شرکت گاز استان کرمانشاه، در خصوص برنامه های در دست اقدام نیز گفت که شبکه داخلی شهر حمیل و خط تغذیه شهر باینگان در دست اجراست.
به گفته فانی، شبکه داخلی شهرهای باینگان، نوسود و نودشه در مرحله پیمان سپاری است؛ همچنین شبکه گازرسانی به ریجاب طراحی شده و در صورت صدور مجوز، پیمان سپاری می شود.
فانی افزود که گازرسانی به شهر ازگله پس از اجرای خط انتقال مورد نیاز نیز در دستور کار قرار می گیرد.
وی بیان داشت که کار گازرسانی به 537 روستا با 30 هزار و 415 خانوار، در قالب 39 پیمان در دست اجراست و انشاالله در سالجاری به بهره برداری می رسد.
فانی در ادامه گفت که هم اکنون با گازرسانی به 539 روستا، 46 درصد خانوارهای روستایی استان زیرپوشش قرار گرفته اند و با اتمام پروژه های در دست اجرای فعلی این میزان به 67 درصد می رسد.
به گفته وی، در صورت گازرسانی به روستاهای واجد شرایط ضریب نفوذ گازرسانی روستایی در استان کرمانشاه به بیش از 96 درصد ارتقا خواهد یافت.
استان کرمانشاه با 2 میلیون نفر جمعیت دارای 14 شهرستان است و 30 درصد جمعیت استان نیز در بیش از 2 هزار و 600 روستا زندگی می کنند.

کلید واژه ها :
نظرات
ADS
ADS
پربازدید