ضرورت تهیه نمونه کشت قبل از تجویز آنتی‌بیوتیک | اتاق خبر
کد خبر: 370537
تاریخ انتشار: 22 شهریور 1395 - 22:02
نتایج یک پایان‌نامه نشان داد
نتایج یک پایان‌نامه حاکی از آن است که میزان مقاومت به آنتی بیوتیک‌ها بیشتر تحت تأثیر شرایط محلی است و با توجه به شیوع زیاد مقاومت آنتی بیوتیکی، اقداماتی مانند تهیه نمونه کشت قبل از تجویز آنتی بیوتیک ضروری است.

اتاق خبر: نسیم امامی دانشجوی دکتری حرفه‌ای پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در پایان‌نامه خود با عنوان "بررسی مقاومت آنتی بیوتیکی باکتری‌های عامل پنومونی وابسته به ونتیلاتور در بخش‌های مراقبت ویژه بیمارستان الزهرا (س) اصفهان " به بررسی پنومونی وابسته به ونتیلاتور (VAP) به عنوان یکی از عفونت‌های شایع در بخش‌های مراقبت ویژه که بسیاری از آنها به آنتی بیوتیک های رایج در درمان پاسخ نمی‌دهند، پرداخت.

این تحقیق با هدف تعیین الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی پاتوژن های شایع در VAP و بررسی ریسک فاکتورهای مقاومت چند دارویی در بخش‌های مراقبت ویژه مرکز آموزشی و درمانی بیمارستان الزهرا (س) اصفهان به عنوان یک بخش فوق تخصصی ارجاعی سطح سوم انجام شد.

در این تحقیق مقطعی، پرونده 196 بیمار مبتلا به VAP که در سال 93 در بخش مراقبت‌های ویژه این بیمارستان بستری بودند مورد مطالعه قرار گرفت و به منظور تعیین پاتوژن‌های شایع  و الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی بیماران، نتایج کشت ترشحات برونکوآلوئولار بررسی شد.

پاتوژن های عامل در دو گروه با و بدون مقاومت چند دارویی تقسیم‌بندی و برخی عوامل دموگرافیک و ریسک فاکتورهای مقاومت بین دو گروه مقایسه شد.

از میان 196 بیمار مورد بررسی، 63 مورد به پنومون زودرس و 133 مورد به نوع دیررس مبتلا بودند. فراوانی پاتوژن های مقاوم به چند دارو بین این دو گروه تفاوت قابل‌توجهی نداشت. همچنین مقایسه دو گروه با و بدون مقاومت چند دارویی از نظر سن، جنس، نقص ایمنی، مدت بستری و مصرف آنتی بیوتیک تفاوت قابل ملاحظه‌ای مشاهده نشد.

شایع‌ترین جرم‌ها در هر دو نوع زودرس و دیررس آسینتوباکتری بومانی (4/40) درصد و کلبسیلاپنومونیه (8/31) درصد بودند و کمترین میزان مقاومت این دو باکتری مربوط به آنتی بیوتیک‌های کلیستین و آمیکاسین بود.

به نظر می‌رسد میزان مقاومت به آنتی بیوتیک‌ها بیشتر تحت تأثیر شرایط محلی است و با توجه به شیوع زیاد مقاومت آنتی بیوتیکی، اقداماتی مانند تهیه نمونه کشت قبل از تجویز آنتی بیوتیک و شروع درمان تجربی بر اساس فراوانی پاتوژن های عامل و میزان مقاومت آنتی بیوتیکی آنها و همچنین پرهیز از تجویز بدون اندیکاسیون آنتی‌ها ضروری است.

این پایان‌نامه به راهنمایی بابک علی کیایی و امید آقا داوودی در دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان دفاع شد.

منبع: ایسنا

95103

نظرات
ADS
ADS
پربازدید