بازنگری در توسعه مناطق آزاد به نفع اقتصاد است | اتاق خبر
کد خبر: 371695
تاریخ انتشار: 29 شهریور 1395 - 14:57
حیدر مستخدمین حسینی

اتاق خبر-گروه اقتصادی: یکی از چارچوب هایی که در نظام اقتصادی یک کشور وجود دارد ایجاد یکپارچگی در برنامه های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور است و این برنامه ها نباید تنها به شکل مکتوب باشند بلکه باید به صورتی طراحی شوند که بتوان به واسطه آنها به برنامه های بلندمدت دست یافت.

برنامه جامع باید به گونه ای تدوین شود که همه حوزه ها را شامل شود و میان آن ها ارتباط مستقیم یا غیرمستقیم وجود داشته باشد لذا ضروری است همه ظرفیت ها و کمبود هایی که وجود دارد را بررسی و با توجه به آن ها اهداف را مشخص کنیم .

متاسفانه مشکلی که در نظام برنامه ریزی کشور ما وجود دارد این است که برنامه ها به شکل آرمانی تدوین می شود اما به دلیل کمبود منابع موجود به نتیجه نمی رسد و موجب می شود سایر طرح ها و برنامه ها نیز مسدود شوند که در نهایت به اتلاف انرژی و نیرو می انجامد.

یکی از این طرح ها که طی چند سال اخیر با این مشکلات مواجه شد طرح توسعه مناطق آزاد بود. در دولت فعلی مجددا بحث ایجاد و گسترش این مناطق لحاظ شد با وجود اینکه هنوز گزارش جامعی از برنامه مناطق آزاد که در سال های اخیر شکل گرفته بود منتشر نشده است. در صورتی که باید به عملکرد این مناطق ویژه که در سال های گذشته مورد توجه بوده اند مراجعه کنیم و دریابیم که آیا  تا به امروز توانسته ایم به اهدافی که مورد نظر بوده است دست یابیم. آیا توسعه این مناطق تاثیری در توسعه اقتصادی کشور داشته است ؟ همچنین آیا این امر در افزایش و رونق صادرات نقشی ایفا کرده است؟ با بررسی این مسائل می توانیم ارزیابی کنیم که ایجاد مناطق آزاد جدید به صلاح اقتصاد کشور است یا خیر.

در واقع مناطق ویژه اقتصادی که طبق مصوبات در کشور ایجاد شده اند در حال حاضر نتوانسته اند موفق عمل کنند لذا تعطیل شده اند و تنها بر روی کاغذ مورد تایید دولت و مجلس قرار گرفته اند. مسئله ای که در این راستا وجود دارد این است که نظام نظارتی قابل قبولی وجود ندارد که دلیل این امر را جویا شود و در پی اصلاح آنها بپردازند. این نشان دهنده این است که ما در تدوین برنامه های مربوط به مناطق آزاد نتوانسته ایم همه جوانب را در نظر بگیریم و در حال حاضر با معضلات جدی مواجه هستیم.

 کارشناس  اقتصاد کلان

95103ت

نظرات
ADS
ADS
پربازدید