ابلاغ قانون عضویت ایران در بانک سرمایه‌گذاری زیرساخت آسیا | اتاق خبر
کد خبر: 374122
تاریخ انتشار: 12 مهر 1395 - 23:08
از سوی رئیس جمهوری ابلاغ شد:
حسن روحانی، رئیس جمهوری، قانون عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در بانک سرمایه‌گذاری زیرساخت آسیا را برای اجرا به وزارت امور اقتصادی و دارایی ابلاغ کرد.

اتاق خبر: این قانون در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ سوم شهریورماه یکهزار و سیصد و نود و پنج مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۹۵/۶/۱۷ به تأیید شورای نگهبان رسیده است.

متن این قانون به شرح زیر است:

قانون عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در بانک سرمایه‌گذاری زیرساخت آسیا

ماده‌واحده ـ به دولت اجازه داده می‌شود در بانک سرمایه‌گذاری زیرساخت آسیا به شرح اساسنامه پیوست عضویت یابد و نسبت به پذیره‌نویسی تعداد ۱۵۸۰۸ سهم به ارزش یک میلیارد و پانصد و هشتاد میلیون و هشتصد هزار (۱/۵۸۰/۸۰۰/۰۰۰)دلار اقدام نماید و در افزایش سهام سرمایه‌های آتی این بانک با تصویب هیأت وزیران مشارکت نماید.

تبصره۱ـ تعیین و تغییر دستگاه اجرائی طرف عضویت بر عهده دولت است.

تبصره۲ـ رعایت اصول هفتادوهفتم (۷۷) و یکصدوسی‌ونهم (۱۳۹) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران حسب مورد برای اصلاح اساسنامه بانک یادشده موضوع ماده (۵۳) و ارجاع به داوری موضوع ماده (۵۵) الزامی است.

تبصره۳ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است از محل منابع خود نسبت به پرداخت اقساط مربوط به پذیره‌نویسی سهام سرمایه دولت در بانک مزبور در مواعد مقرر اقدام نموده و مبالغ پرداختی را در دفاتر قانونی خود به حساب سهمیه سهام دولت جمهوری اسلامی ایران در مؤسسات بین‌المللی منظور کند.

تبصره۴ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف به ارائه سفته معادل ریالی اقساط پرداختی سهام پذیره‌نویسی‌شده در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است.

تبصره ۵ ـ سهم دولت جمهوری اسلامی ایران از محل منابع بانک مرکزی تأمین شده و در ازای آن وزارت امور اقتصادی و دارایی به همان میزان سفته در اختیار بانک مرکزی قرار می‌دهد. در هر حال منابع مزبور جزء دارایی‌های خارجی بانک مرکزی محسوب می‌شود و دولت صرفاً می‌تواند از مزایای این سرمایه‌گذاری در توسعه زیرساخت بهره‌مند شود.

تبصره۶ ـ دولت جمهوری اسلامی ایران نباید در گروه یا گروههایی که رژیم اشغالگر قدس عضویت دارد، عضویت داشته باشد و باید در گروه کشورهای همسو که منافع جمهوری اسلامی ایران را تأمین می‌کند عضویت داشته باشد.

تبصره۷ـ تعاملات با بانک سرمایه‌گذاری زیرساخت آسیا باید با رعایت اصول شریعت و اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به‌ویژه اصل هفتاد‌و‌هفتم(۷۷) قانون اساسی انجام شود.

تبصره۸ ـ دولت مکلف است ترتیباتی اتخاذ نماید که ضمانت اجرای ماده (۳۱) اساسنامه بانک توسعه زیرساخت آسیا همواره وجود داشته باشد و مسائل سیاسی بین‌المللی در مسیر تحقق حقوق جمهوری اسلامی ایران هیچ‌گونه خللی یا مانعی ایجاد نکند.

 بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم

 اساسنامه بانک سرمایه‌گذاری زیرساخت آسیا

 متن نهائی

مصوب پنجمین نشست مذاکره‌کنندگان ارشد ۲۲ می ۲۰۱۵ (اول خرداد۱۳۹۴)

کشورهایی که این اساسنامه از طرف آنها امضاء شده است به شرح زیر توافق می‌نمایند:

نظر به اهمیت همکاری منطقه‌ای برای حفظ رشد و افزایش توسعه‌ اقتصادی و اجتماعی اقتصادهای آسیا و بدینوسیله کمک به انعطاف‌پذیری منطقه‌ای در برابر بحران‌های مالی بالقوه و دیگر چالشهای خارجی در قالب جهانی‌سازی؛

با عنایت به اهمیت توسعه زیر ساخت در گسترش ارتباط و بهبود یکپارچگی منطقه‌ای، افزایش رشد اقتصادی و بدینوسیله حفظ توسعه اجتماعی برای مردم آسیا و مشارکت در پویایی اقتصادی جهانی؛

با تصدیق اینکه نیاز بلندمدت قابل ملاحظه‌ای برای تأمین مالی توسعه‌ زیرساخت در آسیا به‌طور مناسبتری از طریق مشارکت میان بانکهای توسعه چندجانبه موجود و بانک سرمایه‌گذاری زیرساخت آسیا (که از این پس«بانک» نامیده می‌شود) تأمین خواهد شد؛

با اعتقاد به اینکه تأسیس بانک به عنوان یک مؤسسه مالی چندجانبه که بر توسعه زیرساخت تمرکز دارد به تأمین منابع اضافی مورد نیاز از داخل و خارج از آسیا کمک کرده و تنگناهای تأمین مالی که پیش‌روی اقتصادهای منفرد آسیا قرار می‌گیرند را از بین می‌برد و بانکهای توسعه چندجانبه موجود را تکمیل می‌کند تا رشد پایدار و ثابت را در آسیا افزایش دهد؛

توافق نمودند تا «بانک» را که طبق موارد زیر عمل خواهد نمود، تأسیس نمایند:

 فصل اول ـ هدف، وظایف و عضویت

ماده۱ـ هدف

۱ـ هدف بانک عبارت است از:

(۱) ترویج توسعه اقتصاد پایدار، ایجاد ثروت و بهبود ارتباط زیرساخت در آسیا با سرمایه‌گذاری روی زیرساخت و دیگر بخشهای مولد؛ و

(۲) ترغیب مشارکت و همکاری منطقه‌ای برای مشخص نمودن چالشهای توسعه‌ای با تلاش برای همکاری تنگاتنگ با دیگر مؤسسات توسعه دوجانبه و چندجانبه

۲ـ هرگاه در این اساسنامه اشاره به « آسیا » و «منطقه» شود، شامل مناطق جغرافیایی و ترکیبی می‌باشد که تحت عنوان آسیا و اقیانوسیه توسط سازمان ملل متحد طبقه‌بندی شده‌اند، مگر اینکه هیأت‌رئیسه به گونه دیگری تصمیم‌گیری نموده باشد.

ماده۲ـ وظایف

بانک برای دستیابی به هدف خود وظایف زیر را خواهد داشت:

(۱) تشویق سرمایه‌گذاری سرمایه دولتی و خصوصی در منطقه برای مقاصد توسعه‌ای، به ویژه برای توسعه زیرساخت و دیگر بخشهای مولد؛

(۲) استفاده از منابع در دسترس برای تأمین مالی چنین توسعه‌ای در منطقه، شامل پروژه‌ها و برنامه‌هایی که در کل به‌طور مؤثرتری به رشد اقتصادی هماهنگ منطقه کمک خواهدکرد و توجه خاصی به نیازهای اعضای کمتر توسعه‌یافته در منطقه دارد؛

(۳) ترغیب سرمایه‌گذاری خصوصی در پروژه‌ها، مؤسسات و فعالیت‌هایی که به توسعه اقتصادی در منطقه کمک می‌کند، به ویژه در زیرساخت و دیگر بخشهای مولد و تکمیل سرمایه‌گذاری خصوصی در هنگامی که سرمایه خصوصی در شرایط متعارف موجود نباشد، و

(۴) برعهده گرفتن فعالیت‌های دیگر و فراهم آوردن سایر خدماتی که می‌توانند وظایف مزبور را به پیش ببرند.

ماده۳ـ عضویت

۱ـ عضویت در بانک برای اعضای بانک بین‌المللی بازسازی و توسعه یا بانک توسعه آسیا آزاد می‌باشد.

الف) اعضای منطقه‌ای شامل اعضای فهرست شده در بخش (الف) جدول (الف) و اعضای دیگر مندرج در منطقه آسیا طبق بند (۲) ماده (۱) خواهند بود. همه اعضای دیگر، اعضای غیرمنطقه‌ای خواهند بود.

ب) اعضای مؤسس، آن دسته از اعضای فهرست‌شده در جدول (الف) خواهند بود که در تاریخ تعیین‌شده در ماده(۵۷) یا پیش از آن این موافقتنامه را امضاء کرده باشند و به همه شرایط دیگر عضویت پیش از تاریخ نهائی تعیین‌شده در بند(۱) ماده (۵۸) را جامه عمل پوشانده باشند.

۲ـ اعضای بانک بین‌المللی بازسازی و توسعه یا بانک توسعه آسیا که طبق ماده (۵۸) به عنوان اعضاء شناخته نمی‌شوند می‌توانند، به موجب شرایطی که بانک ممکن است تعیین نماید، با رأی اکثریت مطلق هیأت‌رئیسه مقرر در ماده (۲۸) به عضویت بانک درآیند.

۳ـ در مورد درخواست‌کننده‌‌ای که دولت حاکم نیست یا مسؤول انجام روابط بین‌الملل خود نمی‌باشد، درخواست عضویت در بانک باید توسط آن عضو بانک که مسؤول روابط بین الملل آن است، ارائه یا مورد توافق قرار گیرد.

 فصل دوم ـ سرمایه

ماده۴ـ سرمایه مجاز

۱ـ سهم سرمایه مجاز بانک مبلغ یکصدمیلیارد (۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰)دلار آمریکا خواهد بود که به یک میلیون سهم باارزش اسمی هر کدام یکصدهزار (۱۰۰/۰۰۰)دلار تقسیم می‌شود، که تنها برای پذیره‌نویسی اعضاء طبق مفاد ماده (۵) در دسترس قرار خواهد گرفت.

۲ـ سهم سرمایه مجاز اولیه به سهام پرداخت‌شده و سهام قابل بازخرید تقسیم خواهد شد. سهامی که دارای مجموع ارزش اسمی بیست میلیارد (۲۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰) دلار هستند، سهام پرداخت‌شده خواهند بود و سهامی که دارای مجموع ارزش اسمی هشتاد میلیارد (۸۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰)دلار هستند، قابل بازخرید خواهند بود.

۳ـ سهم سرمایه مجاز بانک می‌تواند توسط هیأت‌رئیسه با رأی اکثریت مطلق مقرر در ماده (۲۸) در زمان و در شرایطی که مناسب به نظر می‌رسد از جمله تناسب بین سهام پرداخت‌شده و قابل بازخرید، افزایش داده شود.

۴ـ اصطلاح «دلار» و علامت «$» در هر جایی که در این اساسنامه استفاده شده است به عنوان پول رایج رسمی قابل پرداخت ایالات متحده آمریکا در نظر گرفته خواهد شد.

ماده۵ ـ پذیره‌نویسی سهام

۱ـ هر عضو، سهام سرمایه بانک را پذیره‌نویسی خواهد کرد. هر پذیره‌نویسی برای سهم سـرمایه مجاز اولیه برای سهام پرداخت‌شده و سهام قابل بازخرید به نسبت دو به هشت خواهد بود. تعداد اولیه‌ سهام موجودی که باید توسط کشورها پذیره‌نویسی شود تا طبق ماده (۵۸) به عنوان اعضاء شناخته شوند، همان خواهد بود که در جدول (الف) اعلام شده است.

۲ـ تعداد اولیه سهام که باید توسط کشورهایی پذیره‌نویسی شود تا برای عضویت طبق بند (۲) ماده (۳) پذیرفته ‌شوند، توسط هیأت‌رئیسه تعیین خواهد شد، مشروط بر اینکه به هر حال چنین پذیره‌نویسی که تأثیری بر کاهش درصد سهم سرمایه نگهداری‌شده توسط اعضای منطقه‌ای زیر هفتادوپنج درصد (۷۵%) کل سهم سهام پذیره‌نویسی شده‌ داشته باشد، مجاز نخواهد بود، مگر اینکه به‌گونه دیگری توسط هیأت‌رئیسه و با رأی اکثریت مطلق مقرر در ماده (۲۸)، توافق شده باشد.

۳ـ هیأت‌رئیسه می‌تواند بنا به درخواست یک عضو، پذیره‌نویسی عضو مزبور را طبق شرایط تعیین‌شده توسط هیأت و رأی اکثریت مطلق مقرر در ماده(۲۸) افزایش دهد، مشروط بر اینکه در هرحال چنین افزایشی در پذیره‌نویسی هر عضو، زمانی که تأثیری بر کاهش درصد سهم سرمایه نگهداری‌شده توسط اعضای منطقه‌ای به زیر هفتاد و پنج درصد (۷۵%) کل سهم سرمایه پذیره‌نویسی‌شده داشته باشد، مجاز نبا‌شد مگر اینکه به گونه دیگری توسط هیأت‌رئیسه و با رأی اکثریت مطلق مقرر در ماده (۲۸)، توافق شده باشد.

۴ـ هیأت‌رئیسه در فواصل زمانی کمتر از پنج سال، سهم سرمایه بانک را بررسی خواهد نمود. در صورت افزایش سهم سرمایه مجاز، هر عضو فرصت معقولی را برای پذیره‌نویسی به موجب شرایط تعیین‌شده توسط هیأت‌رئیسه خواهد داشت که به نسبت افزایش سهام معادل نسبتی که سهام آن بدین ترتیب پذیره‌نویسی شده باشد به کل سهم سرمایه پذیره‌نویسی‌شده بلافاصله پیش از اینکه چنین افزایشی را در برداشته باشد، خواهد بود. هیچ‌یک از اعضاء مجبور به پذیره‌نویسی هیچ بخشی از افزایش سهام سرمایه نخواهد بود.

ماده۶ ـ پرداخت پذیره‌نویسی‌ها

۱ـ پرداخت مبلغ اولیه پذیره‌نویسی‌شده توسط هر یک از امضاءکنندگان این اساسنامه که طبق ماده (۵۸) عضو می‌شوند، برای سهم سرمایه پرداخت‌شده‌ بانک در پنج قسط یعنی هر قسط بیست‌درصد(۲۰%) کل مبلغ مربوط، خواهد بود، مگر به گونه‌‌ای که در بند (۵) این ماده پیش‌بینی شده است. قسط اول توسط هر عضو ظرف مدت سی روز پس از لازم‌الاجراء شدن این اساسنامه یا در تاریخ سپردن سند تنفیذ، پذیرش یا تصویب طبق بند (۱) ماده (۵۸) از طرف آن یا پیش از آن، هر کدام که مؤخرتر باشد، پرداخت خواهد شد. قسط دوم ظرف مدت یک سال از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این اساسنامه پرداخت خواهد شد. سه قسط باقیمانده به ترتیب هر کدام یک سال از تاریخ پرداخت قسط پیشین پرداخت خواهد شد.

۲ـ هر قسط پرداخت پذیره‌نویسی‌های اولیه مربوط به سهم سرمایه پرداخت‌شده اولیه به دلار یا پول رایج دیگر قابل تبدیل پرداخت خواهد بود، مگر به گونه‌‌ای که در بند (۵) این ماده پیش‌بینی شده است. بانک می‌تواند در هر زمانی چنین پرداخت‌هایی را به دلار تبدیل نماید. همه حقوق از جمله حق رأی به دست آمده در رابطه با سهام پرداخت‌شده و سهام قابل بازخرید مربوط که برای آنها، پرداخت‌های مزبور سررسید شده اما دریافت نشده‌اند تا زمانی که کل مبلغ توسط بانک دریافت نشده باشد به حالت تعلیق در خواهد آمد.

۳ـ پرداخت مبلغ پذیره‌نویسی‌شده برای سهم سرمایه قابل بازخرید بانک تنها منوط به فراخوان بانک و زمانی است که بانک برای ایفای تعهدات خود لازم بداند. درصورت وجود چنین فراخوانی، پرداخت می‌تواند به اختیار عضو، به دلار یا پول رایج مورد نیاز برای ایفای تعهدات بانک که برای ایفای آنها فراخوان صورت گرفته، انجام پذیرد. فراخوانی پذیره‌نویسی‌های پرداخت‌نشده در مورد همه سهام قابل بازخرید، دارای درصدی یکسان خواهد بود.

۴ـ بانک، محل هر پرداخت را به موجب این ماده تعیین خواهد کرد، مشروط به اینکه تا پیـش از جلسه افتتاحیه هیأت‌رئیسه، قسط اول موضوع بند(۱) این ماده به دولت جمهوری خلق چین به عنوان امین بانک پرداخت شود.

۵ ـ عضوی که به عنوان یک کشور کمتر توسعه‌یافته از نظر این بند در نظر گرفته شده است می‌تواند سهم پذیره‌نویسی خود را به موجب بندهای (۱) و ( ۲) این ماده به عنوان گزینه، به یکی از صورتهای زیر پرداخت نماید:

الف) کاملاً به دلار یا هر پول رایج قابل تبدیل دیگر تا ده قسط که هر قسط، مساوی با ده درصد (۱۰%) کل مبلغ پذیره‌نویسی باشد، اقساط اول ودوم به گونه پیش‌بینی‌شده در بند (۱) و قسط سوم تا دهم نیز در تاریخ سال دوم و پس از لازم‌الاجراء شدن اساسنامه قابل پرداخت می‌باشد، یا

ب) بخشی به دلار یا پول رایج قابل تبدیل دیگر و بخشی تا پنجاه‌درصد(۵۰%) هر قسط به پول رایج کشور عضو، پس از جدول زمانی اقساط مقرر در بند (۱) این ماده، مفاد زیر برای پرداخت‌های موضوع جزء (ب) اعمال خواهد شد:

(۱) عضو در زمان پذیره‌نویسی به موجب بند (۱) این ماده، بانک را از نسبت پرداخت‌هایی که باید به پول رایج کشور خود انجام دهد، آگاه خواهد کرد.

(۲) هر پرداخت یک عضو به پول رایج کشور خود به موجب بند (۵)، به مبلغی خواهدبود که بانک برای برابری بخشی از پذیره‌نویسی که باید پرداخت شود با ارزش کامل آن به دلار، تعیین می‌کند. پرداخت اولیه به مبلغی خواهدبود که عضو مربوط به موجب موارد زیر مناسب می‌داند، اما منوط به چنان تعدیلی است که ظرف مدت نود روز از تاریخی که سررسید چنین پرداختی فرا می‌رسد و بانک با توجه به ضرورت ایجاد برابری کامل دلاری پرداخت مزبور، تعیین خواهد نمود، پرداخت انجام شود.

(۳) هر مـوقع که بنا به نظر بانک، نرخ تبدیل پول رایج کشور عضو به میزان قابل توجهی کاهش یابد، عضو باید ظرف مدت زمان معقولی مبلغ اضافی را به پول رایج مورد نیاز، برای حفظ ارزش همه پول رایج مربوط نگهداری‌شده توسط بانک در حساب پذیره‌نویسی خود، پرداخت نماید.

(۴) هر موقع که بنا به نظر بانک، نرخ ارز پول رایج کشور عضو به میزان قابل توجهی افزایش یابد، بانک ظرف مدت زمان معقولی مبلغی از آن پول رایج مورد نیاز را به کشور عضو مربوط برای تبدیل ارزش همه پول رایج مربوط نگهداری‌شده توسط بانک در حساب پذیره‌نویسی آن پرداخت خواهد نمود.

(۵) بانک می‌تواند از حقوق خود برای پرداخت، به موجب جزء (۳)، چشم‌پوشی کند و عضو نیز می‌تواند از حقوق خود برای پرداخت به موجب جزء (۴)، چشم‌پوشی نماید.

۶ ـ بانک از هر عضوی که وجه پذیره‌نویسی خود را به موجب جزء (ب) بند (۵) این ماده پرداخت می‌کند، سفته‌ها یا تعهدات دیگر صادره توسط دولت عضو، یا توسط امین تعیین‌شده توسط چنین عضوی در عوض مبلغی که باید به پول رایج کشور عضو پرداخت شود را می‌پذیرد، مشروط بر اینکه چنین مبلغی برای انجام عملیات بانک مورد نیاز نباشد. سفته‌ها یا تعهدات مزبور، غیرقابل انتقال، فاقد سود و قابل پرداخت به بانک با ارزش اسمی به محض درخواست خواهد بود.

ماده۷ـ شرایط سهام

۱ـ برگ سهامی که در ابتداء توسط اعضاء پذیره‌نویسی شده است به صورت اسمی صادر خواهدشد. سهام دیگر به صورت اسمی صادر خواهد شد مگر اینکه هیأت‌رئیسه با رأی اکثریت مطلق مقرر در ماده (۲۸) برای صدور آنها در دوره‌های دیگر، در شرایط خاص تصمیم‌گیری ‌کند.

۲ـ برگ سهام به هیچ وجه و شیوه‌ای در گرو یا رهن قرار نخواهدگرفت و تنها قابل انتقال به بانک خواهد بود.

۳ـ مسؤولیت اعضاء در مورد سهام به بخش پرداخت نشده در زمان قیمت صدور آنها محدود خواهد شد.

۴ـ هیچ عضوی به دلیل عضویت خود، مسؤول تعهدات بانک نخواهد بود.

ماده۸ ـ منابع عادی

اصطلاح «منابع عادی» بانک، به گونه‌‌ای که در این اساسنامه به‌کار برده شده است شامل موارد زیر خواهد بود:

(۱) سهم سرمایه مجاز بانک، از جمله سهام پرداخت‌شده و قابل بازخرید، پذیره‌نویسی شده به‌موجب ماده (۵)؛

(۲) وجوه افزایش داده‌شده توسط بانک به موجب اختیارات تفویض‌شده طبق بند (۱) ماده (۱۶) که نسبت به آن تعهد به فراخوانی مقرر در بند (۳) ماده (۶) قابل اعمال می‌باشد؛

(۳) وجوه دریافت‌شده در بازپرداخت وامها یا تضمین‌های صورت‌گرفته با منابع اشاره‌شده در بندهای (۱) و (۲) این ماده یا به عنوان برگشتی سرمایه‌گذاری‌های دارایی خالص و انواع دیگر تأمین مالی تأییدشده به موجب جزء (۶) بند (۲) ماده(۱۱) که با چنین منابعی صورت گرفته است؛

(۴) درآمد به دست آمده از وامهای داده شده از وجوه فوق‌الذکر یا از ضمانت‌هایی که در مورد آنها، تعهد به بازخرید اشاره شده در بند (۳) ماده (۶) قابل اعمال می‌باشد، و

(۵) هر وجه یا درآمد دیگر دریافت‌شده توسط بانک که بخشی از منابع وجوه خاص موضوع ماده (۱۷) این اساسنامه نمی‌باشد.

 فصل سوم ـ عملیات بانک

ماده ۹ـ کاربرد منابع

منابع و تسهیلات بانکی منحصراً برای انجام اهداف و وظایفی که به ترتیب در مواد (۱) و (۲) اشاره شده و طبق اصول رایج بانکداری استفاده خواهد شد.

ماده ۱۰ـ عملیات عادی و تخصصی

۱ـ عملیات بانک شامل موارد زیر خواهد بود:

(۱) عملیات عادی تأمین مالی‌شده از منابع عادی بانک موضوع ماده (۸)؛ و

(۲) عملیات تخصصی تأمین مالی‌شده از منابع وجوه خاص موضوع ماده (۱۷)

این دو نوع عملیات می‌توانند به صورت جداگانه عناصر یک پروژه یا برنامه واحد را تأمین مالی کنند.

۲ـ منابع عادی و منابع وجوه خاص بانک در همه اوقات و در همه جنبه‌ها حفظ، استفاده و سرمایه‌گذاری خواهد شد یا در غیر این صورت باید به‌طور کاملاً مجزا از همدیگر، تعیین تکلیف شوند. صورتهای مالی بانک به‌طور مجزا نشان‌دهنده عملیات عادی و عملیات تخصصی خواهد بود.

۳ـ منابع عادی بانک تحت هیچ شرایطی برای تسویه زیانها یا مسؤولیت‌های ناشی از عملیات خاص یا فعالیت‌های دیگری که منابع وجوه خاص در ابتداء برای آنها استفاده یا تعهد شده بوده، استفاده یا برای ایفای آنها در نظر گرفته نخواهد شد.

۴ـ هزینه‌هایی که مستقیماً به عملیات عادی اختصاص داده می‌شود، از منابع عادی بانک تأمین خواهدشد. هزینه‌هایی که مستقیماً به عملیات تخصصی تخصیص داده می‌شوند از منابع وجوه خاص بانک تأمین خواهد شد. هرگونه هزینه دیگر طبق صلاحدید بانک تأمین می‌شود.

ماده۱۱ـ دریافت‌کننده‌ها و روش‌های عملیات

۱ـ الف) بانک می‌تواند تأمین مالی را برای هر عضو یا هر نهاد، بخش فرعی سیاسی یا تابعه آن یا هر مؤسسه یا شرکتی که در سرزمین یک عضو فعالیت می‌کند و همچنین برای مؤسسه‌ها یا نهادهای بین‌المللی یا منطقه‌ای مرتبط با توسعه اقتصادی منطقه انجام دهد.

ب) بانک تنها در صورتی می‌تواند تحت شرایط خاص کمک لازم را به دریافت‌کننده‌ای که در ردیف (الف) فوق ذکر نشده است ارائه نماید که هیأت‌رئیسه با رأی اکثریت مطلق مقرر در ماده (۲۸):

(۱) تصمیم گرفته باشد که چنین کمکی برای نیل به هدف بانک طراحی‌شده و در راستای وظایف بانک می‌باشد و به‌نفع عضویت بانک است و

(۲) انواع کمکها را به موجب بند (۲) این ماده که می‌تواند به چنین دریافت‌کننده‌ای اعطاء شود، مشخص کرده باشد.

۲ـ بانک می‌تواند عملیات خود را به هر یک از شیوه‌های زیر انجام دهد:

(۱) با ارائه تأمین مالی کمکی یا مشارکت در وامهای مستقیم؛

(۲) با سرمایه‌گذاری وجوه در سرمایه سهامداران یک مؤسسه یا شرکت؛

(۳) با تضمین وامهایی برای توسعه اقتصادی، اعم از تعهددهنده اولیه یا ثانویه به‌طور کامل یا جزئی؛

(۴) با تأمین منابع وجوه خاص طبق موافقتنامه‌هایی که کاربرد آنها را تعیین می‌کنند؛

(۵) با ارائه کمک فنی طبق ماده (۱۵)؛ یا

(۶) از طریق انواع دیگر تأمین مالی که ممکن است توسط هیأت‌رئیسه و با رأی اکثریت مطلق مقرر در ماده (۲۸) تعیین ‌شود.

ماده۱۲ـ محدودیت‌های عملیات عادی

۱ـ مبلغ کل بدهی معوقه وامها، سرمایه‌گذاری‌های دارایی‌خالص، تضمین‌ها و انواع دیگر تأمین مالی فراهم آمده توسط بانک در عملیات عادی خود به موجب جزءهای (۱)، (۲)، (۳) و(۶) بند (۲) ماده (۱۱) نباید در هر زمانی افزایش داده شود، به شرط آنکه با چنین افزایشی، مبلغ کل سرمایه پذیره‌نویسی‌شده دست نخورده، ذخایر و درآمدهای انباشته درج‌شده در منابع عادی آن افزایش داده شده باشد. علی‌رغم مفاد جمله پیشین، هیأت‌رئیسه می‌تواند با رأی اکثریت مطلق مقرر در ماده (۲۸)، در هر زمانی تصمیم بگیرد که بر مبنای موقعیت مالی و وضعیت مالی بانک، محدودیت‌ موضوع این بند تا دویست و پنجاه درصد (۲۵۰%) سرمایه پذیره‌نویسی‌شده دست نخورده بانک، ذخایر و درآمدهای انباشته‌ درج‌شده در منابع عادی آن، افزایش داده شود.

۲ـ مبلغ سرمایه‌گذاری‌های دارایی خالص پرداخت‌شده بانک در هر زمان از مبلغ مربوط به کل سرمایه پذیره‌نویسی‌شده پرداخت‌شده دست‌نخورده و ذخایر عمومی آن تجاوز نخواهد کرد.

ماده۱۳ـ اصول عملیات

عملیات بانک طبق اصول مشخص‌شده زیر انجام خواهد پذیرفت:

۱ـ بانک از طریق اصول بانکداری رایج، در عملیات خود هدایت خواهد شد.

۲ـ عملیات بانکی اصولاً برای تأمین مالی پروژه‌های خاص یا برنامه‌های سرمایه‌گذاری خاص، برای سرمایه‌گذاری دارایی خالص و برای کمک فنی طبق ماده (۱۵) انجام خواهد پذیرفت.

۳ـ بانک هیچ تعهدی را در قلمرو یک عضوی که به چنین تأمین مالی اعتراض داشته باشد تأمین مالی نخواهد کرد.

۴ـ بانک اطمینان حاصل خواهد نمود که هر یک از عملیات آن با رعایت سیاست‌های عملیاتی و مالی بانک از جمله سیاست‌های مربوط به اثرات زیست‌محیطی و اجتماعی، بدون محدویت صورت می‌پذیرد.

۵ ـ بانک در بررسی درخواست تأمین مالی، توانایی دریافت‌کننده برای دستیابی به تأمین مالی یا تسهیلات در هر جایی را طبق شرایطی که بانک برای دریافت‌کننده با لحاظ نمودن همه عوامل مربوط متعارف تلقی می‌کند، در نظر خواهد گرفت.

۶ ـ در هنگام فراهم آوردن یا تضمین تأمین مالی، بانک پیش‌بینی‌هایی که دریافت‌کننده و ضامن را ـ در صورت وجود ـ در موقعیتی قرار می‌دهد تا به تعهدات خود به موجب پیمان تأمین مالی جامه عمل بپوشانند، در نظر خواهد گرفت.

۷ـ در هنگام فراهم آوردن یا تضمین تأمین مالی، شرایط مالی مانند نرخ هزینه مالی و هزینه‌های دیگر و جدول زمانی بازپرداخت اصل پول طوری خواهد بود که به عقیده بانک برای تأمین مالی مربوط و خطرپذیری(ریسک) بانک مناسب می‌باشد.

۸ ـ بانک محدودیتی را برای تدارک کالاها و خدمات از هر کشور، از عواید حاصله از هرگونه تأمین مالی تعهد شده در عملیات عادی یا خاص بانک اعمال نخواهد کرد.

۹ـ بانک اقدامات مورد نیاز را انجام خواهد داد تا اطمینان حاصل نماید که عواید حاصله از هرگونه تأمین مالی فراهم‌شده، تضمین‌شده یا مشارکت‌شده در آن توسط بانک، تنها برای مقاصدی استفاده می‌شوند که تأمین مالی برای آن و با توجه خاص به ملاحظات اقتصادی و بازدهی، اختصاص داده شده است.

۱۰ـ بانک، مطلوبیت اجتناب از استفاده از میزان نامتناسبی از منابع خود در جهت منافع هر عضو را در نظر خواهد گرفت.

۱۱ـ بانک درصدد حفظ تنوع معقول در سرمایه‌گذاری‌های خود در سرمایه سهامداران خواهد بود. بانک در سرمایه‌گذاری‌های دارایی خالص خود مسؤولیت مدیریت هر مؤسسه یا شرکتی که در آن سرمایه‌گذاری کرده است را به عهده نخواهد گرفت و درصدد کنترل منافع در شرکت یا مؤسسه مربوط، مگر در صورت لزوم برای حفظ سرمایه‌گذاری بانک، نخواهد بود.

ماده۱۴ـ شرایط تأمین مالی

۱ـ در مورد وامهایی که توسط بانک داده شده یا در آنها مشارکت یا تضمین شده، قرارداد، شرایط مربوط به وام یا تضمین مربوط را طبق اصول عملیاتی مشخص‌شده در ماده (۱۳) و با رعایت مفاد دیگر این اساسنامه، تعیین خواهد کرد. در تعیین چنین شروطی، بانک کاملاً نیاز به حفظ موقعیت مالی و درآمد خود را در نظر می‌گیرد.

۲ـ زمانی که دریافت‌کننده‌ وامها یا ضمانت‌های وامها، خود یک عضو نباشد، بانک می‌تواند طبق صلاحدید خود مقرر کند که عضوی که پروژه مربوط قرار است در سرزمین آن انجام شود یا یک نهاد دولتی یا هر دستگاه تابعه آن عضو که مورد قبول بانک باشد، بازپرداخت اصل پول و پرداخت هزینه‌های مالی و هزینه‌های دیگر مربوط به وام را طبق شرایط مربوط تضمین نماید.

۳ـ مبلغ هر سرمایه‌گذاری دارایی خالص از درصد سرمایه سهامداران شرکت یا مؤسسه مربوط که طبق سیاست‌های مصوب هیأت‌مدیره مجاز می‌باشد، تجاوز نخواهد کرد.

۴ـ بانک می‌تواند تأمین مالی را در عملیات خود به پول رایج کشور مربوط طبق سیاست‌هایی که خطر پول رایج را به حداقل می‌رسانند، فراهم کند.

ماده۱۵ـ کمک فنی

۱ـ بانک می‌تواند توصیه‌ها و کمک فنی و دیگر شکلهای مشابه کمک را که هدف آن را برآورده می‌کند و در حیطه وظایف آن قرار دارد، ارائه نماید.

۲ـ چنانچه هزینه‌های صرف‌شده برای انجام چنین خدماتی قابل پرداخت نباشند، بانک چنین هزینه‌هایی را از درآمد بانک کسر خواهد کرد.

 فصل چهارم ـ تأمین مالی بانک

ماده۱۶ـ اختیارات کلی

علاوه بر اختیارات تصریح‌شده در هر جای دیگر در این اساسنامه، بانک دارای اختیارات زیر می‌باشد:

۱ـ بانک می‌تواند وجوه را از طریق وام‌گیری یا شیوه‌های دیگر در کشورهای عضو یا هر جای دیگری طبق مقررات قانونی مربوط افزایش دهد.

۲ـ بانک می‌تواند اوراق ‌بهاداری را که بانک صادر یا تضمین‌نموده یا در آنها سرمایه‌گذاری کرده است، خرید و فروش کند.

۳ـ بانک می‌تواند اوراق بهاداری را که به‌منظور تسهیل فروش آنها، در آنها سرمایه‌گذاری کرده است، تضمین نماید.

۴ـ بانک می‌تواند خرید اوراق بهاداری را که توسط هر مؤسسه یا شرکت صادر شده است، برای مقاصد منطبق با هدف بانک تضمین نماید یا در تضمین آن مشارکت نماید.

۵ ـ بانک می‌تواند وجوهی را که در عملیات بانک موردنیاز نیستند، سرمایه‌گذاری یا سپرده‌گذاری کند.

۶ ـ بانک اطمینان حاصل خواهد نمود که بر روی هر اوراق بهادار صادره یا تضمین شده توسط بانک، اظهارنامه قابل رؤیتی مبنی بر این که اوراق مزبور، تعهد هیچ دولتی نیست، درج خواهد شد، مگر اینکه در حقیقت تعهد یک دولت خاص ‌باشد که در این صورت مراتب ذکر خواهد شد.

۷ـ بانک می‌تواند وجوه امانی نزد طرفهای دیگر را برقرار و اداره نماید، مشروط بر اینکه به موجب چهارچوب وجوه امانی که به تأیید هیأت‌رئیسه رسیده است، وجوه امانی مزبور برای دستیابی به هدف مربوط در نظر گرفته شوند و در راستای وظایف بانک باشند.

۸ ـ بانک تنها در صورت تأیید هیأت ‌رئیسه با رأی اکثریت مقرر در ماده (۲۸) می‌تواند مؤسسه‌های فرعی را تأسیس نماید که برای دستیابی به اهداف بانک در نظر گرفته شده اند و در راستای وظایف بانک می‌باشند.

۹ـ بانک می‌تواند اختیارات دیگری را اعمال نماید و قواعد و مقرراتی را وضع کند که ممکن است برای پیشبرد اهداف و وظایف بانک، طبق مفاد این اساسنامه لازم یا مناسب باشند.

ماده۱۷ـ وجوه خاص

۱ـ بانک می‌تواند وجوه خاص مشخص‌شده برای دستیابی به اهداف و در راستای وظایف بانک را بپذیرد؛ چنین وجوه خاصی، منابع بانک خواهد بود. هزینه کلی مدیریت هر وجه خاص از طریق آن وجه خاص تأمین خواهد شد.

۲ـ وجوه خاص پذیرفته‌شده توسط بانک می‌‌تواند طبق شرایط و طبق هدف و وظایف بانک و با توافق مربوط به چنین وجوهی استفاده شود.

۳ـ بانک قواعد و مقررات خاص مورد نیاز برای برقراری، مدیریت و استفاده از هر یک از وجوه خاص را تصویب خواهد کرد. قواعد و مقررات مزبور طبق مفاد این اساسنامه خواهد بود، مگر مفادی که صراحتاً تنها برای عملیات عادی بانک قابل اعمال باشند.

۴ـ اصطلاح «منابع وجوه خاص» اشاره به منابع هر وجه خاصی دارد و شامل موارد زیر خواهد بود:

(۱) وجوه پذیرفته شده توسط بانک برای درج در هر وجه خاص؛

(۲) وجوه دریافت شده در رابطه با وامها یا ضمانت‌ها و عواید حاصل از هر سرمایه‌گذاری دارایی خالص، تأمین مالی‌شده از منابع هر یک از وجوه خاص که براساس قواعد و مقررات بانکی ناظر بر آن وجوه خاص از طریق چنین وجوه خاصی دریافت شده‌اند.

(۳) درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری منابع وجوه خاص؛ و

(۴) هر منبع دیگری که در اختیار هر وجه خاص قرار می‌گیرد.

ماده۱۸ـ تخصیص و توزیع درآمد خالص

۱ـ هیأت‌رئیسه حداقل به‌طور سالانه تصمیم خواهد گرفت که چه بخشی از درآمد خالص بانک باید پس از استفاده برای ذخایر، به درآمدهای انباشته یا مقاصد دیگری اختصاص داده شود و چه بخشی از آن در صورت وجود، بین اعضاء توزیع شود. هر تصمیم این ‌چنینی برای اختصاص درآمد خالص بانک به مقاصد دیگر با رأی اکثریت مطلق به گونه مقرر در ماده(۲۸) انجام خواهد پذیرفت.

۲ـ توزیع موضوع بند پیشین، متناسب با تعداد سهام نزد هر عضو انجام خواهد پذیرفت و پرداخت‌ها به شیوه و با پول رایجی انجام می‌پذیرد که هیأت‌رئیسه تعیین خواهد کرد.

ماده۱۹ـ پولهای رایج

۱ـ اعضاء هیچگونه محدودیتی را برای پولهای رایج از جمله دریافت، نگهداری، استفاده یا انتقال توسط بانک یا هر دریافت‌کننده از بانک بابت پرداخت‌ها در هر کشوری وضع نخواهند کرد.

۲ـ هرگاه به موجب این اساسنامه ارزش‌گذاری هر پول رایج نسبت به پول دیگر یا تعیین قابل تبدیل بودن یا نبودن هر پول رایجی ضروری باشد چنین ارزش‌گذاری یا تصمیمی توسط بانک صورت می‌پذیرد.

ماده۲۰ـ روشهای انجام مسؤولیت‌های بانک

۱ـ در عملیات عادی بانک، در صورت وجود بدهی معوقه یا قصور در پرداخت وامهای مشارکت‌شده در آن یا تضمین‌شده توسط بانک و در صورت زیان به سرمایه‌گذاری دارایی خالص یا انواع دیگر تأمین مالی به موجب جزء (۶) بند (۲) ماده (۱۱)، بانک اقدام مقتضی را به عمل خواهد آورد. بانک مقررات مناسبی را در برابر زیانهای احتمالی تعیین خواهد کرد.

۲ـ زیانهای ناشی از عملیات عادی بانک از موارد زیر تأمین خواهد شد:

(۱) ابتداء، طبق مقررات موضوع بند (۱) فوق؛

(۲) دوم، از درآمد خالص؛

(۳) سوم، از ذخایر و درآمدهای انباشته؛

(۴) چهارم از سرمایه پرداخت‌شده‌ای که دست نخورده‌اند؛ و

(۵) سرانجام از یک مبلغ مناسب سرمایه قابل بازخرید پذیره‌نویسی‌شده اما فراخوانی نشده که باید طبق مفاد بند(۳) ماده(۶) فراخوانی شوند.

 فصل پنجم ـ اداره

ماده۲۱ـ ساختار

بانک دارای هیأت‌رئیسه، هیأت‌مدیره، رئیس، یا چند نائب رئیس و سایر مأموران و کارکنانی خواهد بود که مورد نیاز تلقی می‌شوند.

ماده۲۲ـ هیأت‌رئیسه: ترکیب

۱ـ هر عضو در هیأت‌رئیسه، نماینده دارد و یک عضو هیأت‌رئیسه و یک جانشین‌ را تعیین خواهد نمود. هر یک از اعضای هیأت‌رئیسه و هر عضو جانشین به عنوان نماینده عضو انتخابی عمل خواهند کرد. هیچ عضو جانشین مگر در غیاب رئیس اصلی، نمی‌تواند حق رأی داشته باشد.

۲ـ در هر یک از جلسات سالانه، هیأت باید یکی از اعضای هیأت‌رئیسه را به عنوان رئیس انتخاب نماید که وی تا زمان انتخاب رئیس بعدی در این سمت باقی خواهد ماند.

۳ـ اعضای هیأت‌رئیسه و اعضای جانشین بدون دریافت حق‌الزحمه‌ای از بانک خدمت خواهند کرد، اما بانک می‌تواند هزینه‌های متعارف صرف‌شده برای حضور در جلسات را به آنها پرداخت نماید.

ماده۲۳ـ هیأت‌رئیسه: اختیارات

۱ـ همه‌ اختیارات بانک به هیأت‌رئیسه تفویض خواهد شد.

۲ـ هیأت‌رئیسه می‌توانـد برخی یا هـمه اختیارات خود به جز اختـیارات زیر را به هیأت‌مدیره واگذار کند:

(۱) پذیرش اعضای جدید و تعیین شرایط پذیرش آنها؛

(۲) افزایش یا کاهش سهم سرمایه مجاز بانک؛

(۳) تعلیق یک عضو؛

(۴) تصمیم‌گیری در رابطه با اختلاف‌های حاصل از تفسیر یا اجرای این اساسنامه که توسط هیأت‌مدیره ارائه شده باشد.

(۵) انتخاب مدیران بانک و تصمیم‌گیری در رابطه با هزینه‌هایی که باید برای مدیران و مدیران جانشین و حق‌الزحمه‌های مربوط ـ در صورت وجود ـ به موجب بند (۶) ماده (۲۵) پرداخت شوند؛

(۶) انتخاب رئیس، تعلیق سمت یا عزل وی، تعیین حق‌الزحمه و شرایط دیگر خدمت وی؛

(۷) تصویب ترازنامه عمومی و حساب سود و زیان بانک، پس از بررسی گزارش حسابرسان؛

(۸) تصمیم‌گیری در رابطه با ذخایر و اختصاص و توزیع سودهای خالص بانک؛

(۹) اصلاح این اساسنامه؛

(۱۰) تصمیم‌گیری در مورد خاتمه عملیات بانک و توزیع دارایی‌های آن؛

(۱۱) اعمال اختیارات دیگری که صراحتاً به هیأت‌رئیسه در این اساسنامه واگذار شده است.

۳ـ هیأت‌رئیسه باید اختیار کامل را برای اعمال اختیارات در هر یک از موضوعات محوله به هیأت‌مدیره به موجب بند(۲) این ماده داشته باشد.

ماده۲۴ـ هیأت‌رئیسه: روش کار

۱ـ هیأت‌رئیسه باید یک جلسه سالانه و جلسات دیگری را که ممکن است هیأت‌رئیسه پیش‌بینی کند یا توسط هیأت‌مدیره فراخوانده شود، تشکیل دهد. اجلاس هیأت‌رئیسه باید در صورت درخواست پنج عضو بانک توسط هیأت‌مدیره فراخوان شود.

۲ـ حضور اکثریت اعضای هیأت‌رئیسه، حد نصاب هر جلسه هیأت‌رئیسه را تشکیل خواهد داد، مشروط بر آنکه چنین اکثریتی نماینده حداقل دوسوم کل اعضای دارای حق رأی باشد.

۳ـ هیأت‌رئیسه از طریق مقررات، روشهایی را مشخص خواهد کرد که به‌وسیله آن هیأت‌مدیره می‌تواند رأی اعضای هیأت‌رئیسه را برای یک موضوع خاص بدون تشکیل جلسه به دست آورد و در شرایط خاص جلسات الکترونیکی هیأت‌رئیسه را برگزار کند.

۴ـ هیأت‌رئیسه و هیأت‌مدیره تا اندازه‌ای که مجاز باشد، می‌توانند مؤسسات فرعی را تأسیس نمایند و قواعد و مقررات مورد نیاز یا مناسب را برای انجام فعالیت کاری بانک تعیین کنند.

ماده۲۵ـ هیأت‌مدیره: ترکیب

۱ـ هیأت‌مدیره متشکل از دوازده عضو خواهد بود که اعضای هیأت‌رئیسه نمی‌باشند و از میان آنها:

(۱) نُه عضو توسط اعضای هیأت‌رئیسه که نماینده اعضای منطقه‌ای هستند انتخاب خواهند شد،

(۲) سه عضو توسط اعضای هیأت‌رئیسه که نماینده اعضای غیرمنطقه‌ای هستند انتخاب خواهند شد.

مدیران باید اشخاص با صلاحیت بالا از نظر موضوعات اقتصادی و مالی باشند و طبق پیوست (ب) انتخاب شوند.

مدیران نماینده اعضائی که اعضای هیأت‌رئیسه آنها، ایشان را انتخاب کرده‌اند و همچنین اعضائی که حق رأی خود را به آنها تفویض نموده اند، خواهند بود.

۲ـ هیأت‌رئیسه هر از گاهی، تعداد و ترکیب هیأت‌مدیره را بازنگری خواهدکرد و می‌تواند تعداد آن را افزایش یا کاهش دهد یا در رابطه با ترکیب آن در صورت اقتضاء با رأی اکثریت مطلق مقرر در ماده (۲۸) تجدیدنظر کند.

۳ـ هر مدیر، یک مدیر جانشین را با اختیار عملکرد کامل از طرف وی در غیاب خود تعیین خواهد نمود. هیأت‌رئیسه مقرراتی را تصویب خواهد کرد که مدیر منصوب توسط بیش از تعداد مشخصی از اعضاء را قادر سازد تا یک مدیر جانشین اضافی را تعیین نماید.

۴ـ مدیران و مدیران جانشین، اتباع کشورهای عضو خواهند بود. هیچ دو یا چند مدیری نمی‌توانند دارای یک ملیت باشند و هیچ دو یا چند مدیر جانشین نیز نمی‌توانند دارای ملیت یکسانی باشند. مدیران جانشین می‌توانند در جلسات هیأت‌مدیره شرکت کنند اما تنها زمانی حق رأی دارند که به جای مدیر عمل می‌کنند.

۵ ـ دوره تصدی مدیران، مدت دو سال خواهد بود و می‌توانند مجدداً انتخاب شوند.

الف) مدیران تا زمانی که جانشین آنها انتخاب نشده‌است و پست را به‌عهده نگرفته ‌است، در پست خود باقی خواهند ماند.

ب) اگر پست یک مدیر برای بیش از یکصدوهشتاد روز پیش از پایان مدت تصدی وی خالی بماند، یک جانشین طبق پیوست(ب) برای بقیه مدت مربوط توسط اعضای هیأت‌رئیسه که مدیر سابق را انتخاب کرده‌اند، انتخاب خواهد شد. اکثریت آرای متخذه توسط اعضای هیأت‌رئیسه مذکور برای چنین انتخابی لازم خواهد بود. اعضای هیأت‌رئیسه که مدیر را انتخاب کرده‌اند می‌توانند به صورت مشابه جانشین را نیز انتخاب کنند به شرط آنکه پست مدیر برای مدت یکصدوهشتاد روز یا کمتر، پیش از پایان دوران تصدی وی خالی بماند.

پ) چنانچه پست یک مدیر خالی بماند، مدیر جانشین مدیر سابق، اختیارات آن مدیر را به جز اختیار انتصاب مدیر جانشین، خواهد داشت.

۶ ـ مدیران و مدیران جانشین بدون دریافت حق‌الزحمه از بانک خدمت می‌کنند مگر اینکه هیأت‌رئیسه به گونه دیگری تصمیم بگیرد، اما بانک می‌تواند هزینه‌های متعارف صرف‌شده برای حضور در جلسات را به آنها پرداخت کند.

ماده۲۶ ـ هیأت‌مدیره: اختیارات

هیأت‌مدیره مسؤول هدایت و کنترل عملیات عمومی بانک خواهد بود و به این منظور علاوه بر اختیارات صریح محوّل‌شده به آن به موجب این اساسنامه، همه اختیارات محوّل‌شده به آن توسط هیأت‌رئیسه را نیز اعمال خواهد کرد و از جمله موارد زیر را انجام خواهد داد:

(۱) آماده‌سازی کار هیأت‌رئیسه؛

(۲) تعیین سیاست‌های بانک با حضور اکثریت بیش از سه‌چهارم کل اعضای دارای حق رأی، اتخاذ تصمیم‌‌هایی در رابطه با سیاست‌

نظرات
ADS
ADS
پربازدید