سير افزايشي مصرف بنزين | اتاق خبر
کد خبر: 37809
تاریخ انتشار: 1 اسفند 1391 - 12:08
تهران امروز- بر اساس آمارهاي موجود سرانه مصرف بنزين طي دو سال اخير ثابت مانده است. در واقع با اجراي هدفمندي در روزهاي پاياني آذرماه سال 89 متوسط مصرف از 65 ميليون ليتر به 53.54 ميليون ليتر در روز كاهش پيدا كرد، اما در سال 90 اين افت جبران شده و به حدود 59.7 ميليون ليتر در روز و در هشت ماهه نخست سال 91 نيز شاهد رسيدن مصرف بنزين به روزانه 63 ميليون ليتر هستيم. بر اساس گزارش خبرآنلاين، روند تغييرات مصرف بنزين در كشور طي سال‌هاي 84 تا نيمه نخست سال 91 نشان از فراز و فرود فراوان است؛ در سال 84 متوسط مصرف بنزين در كشور به روزي 67 ميليون ليتر رسيد، در سال 85 اما اين شاخص با رشدي شديد به رقمي معادل 73.6 ميليون ليتر رسيد كه بالاترين ميزان مصرف متوسط سالانه بنزين در كشور محسوب مي‌شود. اما در سال 86 با اجراي سهميه‌بندي و صدور كارت‌هاي هوشمند متوسط ميزان مصرف روزانه سوخت را نسبت با سال 85 حدود 12درصد كاهش داده و به 64.5 ميليون ليتر رساند و طي سال‌هاي 87 تا 9 ماهه نخست سال 89 متوسط مصرف بنزين روزانه در كشور حدود 65 ميليون ليتر باقي مانده است. هرچند با اجراي هدفمندي در آذرماه سال 89 متوسط مصرف به 53.54 ميليون ليتر در روز كاهش پيدا كرد، اما از سال گذشته اين افت جبران شده و در هشت ماهه نخست امسال بار ديگر 63 ميليون ليتر رسيد. نگاهي به تغييرات سهميه بنزين اين روند به خوبي گوياي تاثير سهميه‌بندي سوخت در كشور و شوك قيمتي ناشي از هدفمندي است. نگاهي به سياست‌هاي اتخاذي درخصوص سهيمه‌بندي نشان مي‌دهد سهميه‌بندي بنزين در اوايل تير ماه سال 1386 براي اولين بار پروژه سهميه‌بندي بنزين با تخصيص 360 ليتر فصلي (ماهانه 120 ليتر) آغاز شد. به‌تدريج و طي چهار سال از سهميه ماهانه كاسته شد، تا اينكه سهميه بنزين از ابتداي سال 1389 از 80 ليتر در ماه به 60 ليتر كاهش يافت كه نتيجه آن افت مصرف روزانه بنزين از 75 ميليون ليتر به 63 ميليون ليتر در روز بود. بعد از اجراي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها و با تغيير قيمت بنزين معمولي از 100 به 400 تومان از آذر سال 89، قيمت بنزين سوپر از 150 تومان به 550 تومان و قيمت بنزين معمولي آزاد به 700 تومان و سوپر به 800 تومان رسيد. در اين شرايط مصرف روزانه بنزين با كاهشي جزئي به 57 تا 60 ميليون ليتر رسيده است. اما به در سال 91 با توجه به عدم تغيير در ميزان سهميه‌ها شاهد افزايش مصرف به 63 ميليون ليتر در روز هستيم. ميزان مصرف سرانه بنزين توسط ناوگان سواري بررسي روند مصرف سرانه بنزين نشان مي‌دهد كه طي سال 84 اين شاخص در حدود 11 ليتر بوده در سال 86 با اجراي سهيمه‌بندي به 8 ليتر كاهش پيدا كرده است البته بخشي از اين كاهش ناشي از سهميه‌بندي و بخشي ناشي از بهينه‌سازي عمر ناوگان خودروهاي سواري با افزايش توليد در دهه هشتاد است كه البته با سهميه‌بندي اين كاهش سرانه تسريع شدن است. اين روند تا 9 ماهه نخست سال 89 يعني قبل از افزايش قيمت بنزين و كاهش سهميه‌ها ادامه داشته و مصرف سرانه هر خودرو سواري در كشور به حدود 5.6 ليتر رسيده است. اما با اجراي هدفمندي، سرانه مصرف سوخت توسط ناوگان سواري‌هاي كشور كه در سال‌جاري از مرز 15 ميليون خودرو رسيده است نشان مي‌دهد، (البته اين رقم با احتساب برآورد خروج 10 درصدي خودروهاي تصادفي و فرسوده از گردونه مصرف محاسبه شده است) طي سه ماهه پايان سال 89 تا پايان آبانماه سال 91 متوسط مصرف روزانه سوخت توسط خودروهاي كشور در حدود 4.3 ليتر ثابت مانده است. البته اين ثبات تقريبي بوده و از 4.25 در سه ماهه پاياني سال 89 به 4.31 در هشت ماهه نخست سال‌جاري رشد پيدا كرده است. اين مسئله گوياي دو موضوع است اول آنكه بهينه‌سازي مصرف بنزين در كشور به نقطه اوج خود رسيده و در صورتي كه تلاش سود اين حجم بيش از اين كاهش پيدا كند به معني كاهش كارايي و فشار بر سطح رفاه دارندگان خودرو است. از سوي ديگر بررسي تطبيقي بين روند سهميه‌بندي و افزايش قيمت‌ها نشان مي‌دهد بيش از افزايش قيمت آنچه در (دوره مورد بررسي) بر مصرف سوخت تاثير داشته است نوسازي رخ داده در ناوگان خودرو و سهميه‌بندي بوده و نه افزايش قيمتي كه با هدفمندي اتفاق افتاده دقيقا با توقف تغيير سهميه بندي‌ها مي‌بينيم ميزان مصرف سرانه به ثبات رسيده است. بايد گفت به اين ترتيب دولت در چند سال اخير بيشترين موفقيت خود را در كاهش مصرف سوخت از طريق بازي با سهيمه به دست آورده است. به نظر مي‌رسد در شرايط فعلي حتي حذف سهميه هم نمي‌تواند تاثير چنداني در ميزان مصرف روزانه سوخت در كشور داشته باشد و در عمل كارت سوخت تنها كاركرد مهار قاچاق خواهد داشت. در اين صورت ميزان مصرف بنزين در كشور همانطور كه در سال‌جاري شاهد آن هستيم به تبع افزايش تعداد ناوگان مصرف بنزين در كشور افزايش پيدا خواهد كرد، تنها راه مهار اين روند رو به رشد اصلاح استانداردهاي مصرف سوخت خودروها، تاكيد بر خروج سريع‌تر خودروهاي فرسوده و اصلي‌ترين راه حل توسعه حمل و نقل عمومي با سرعتي بيش از پيش است.
کلید واژه ها :
مطالب مرتبط
نظرات
ADS
ADS
پربازدید